Home / Tag Archives: وز هر طرفی برآمد آواز

Tag Archives: وز هر طرفی برآمد آواز

سروده ای از امیر خسرو دهلوی – افشای داستان عشق مجنون به لیلی : چون رفت به گوش هر کس این راز

  افشای داستان عشق مجنون به لیلی : چون رفت به گوش هر کس این راز وز هر طرفی برآمد آواز کازاده جوانی از فلان کوی شد شیفتهٔ فلان پری روی در مکتب عشق شد غلامش خواند شب و روز ...

Read More »