Home / Tag Archives: شعرای افغانی

Tag Archives: شعرای افغانی

سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : منفی

‫ ‫منفی‬‬‬‬ .‬ ‫‬‫ ‬‬‬ ‫در انتهای خلوت و تنهايی ثقيل زندگی‬ ‫کاشک دستی ميبود که طرح زدايش دردها را‬ ‫در سوسوی مرده يک چراغ نفتی‬ ‫زنده ميساخت‬ ‫ ‬ ‫در انتهای سرک های اين غمکده‬ ‫کاشک قامتی فرشته وار ...

Read More »

سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : ياس بنفش‬

‫ ‫ياس بنفش‬‬‬‬ .‬ ‫‬‫ ‬‬ ‫زبانم را کسی هرگز‬ ‫نمی فهمد، نميداند‬ ‫ميان تلخ عصری‬ ‫مانده ام مبهوت و سرگردان‬ ‫و با يک موج قو مانند افکاری‬ ‫که راه رفتن و پرواز را‬ ‫در هجره انديشه هايم‬ ‫باز گم ...

Read More »

سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : اين شعر نيست‬

‫ ‫اين شعر نيست‬‬‬ .‬ ‫‬‫ ‬‬ ‫اين شعر نيست‬ ‫هيروئين يی مخمر افکار منست‬ ‫که در تبلور حرارت روز ها‬ ‫به قليان اوج نشئه اش رسيدست‬ ‫دستم را که بر تن شيشه بخار زده ميکشم‬ ‫در سر انگشت سردم‬ ...

Read More »

سروده ای از رازق فانی : فرشته

  فرشته همیشه مثل فرشته میمانی بی نظیر و قشنگ و رویایی ساده و مهربان و بی همتا چشمه شعری و غزل زایی آسمان مهو دیدنت گشته قلب من در تپیدنت گشته عکس تو روی ماه می افتد توی قلب ...

Read More »

سروده ای از رازق فانی : تو قشنگی

  تو قشنگی   تو قشنگی به قشنگی ستاره وقتی دیدمت دلم شد پاره پاره بیا تو دلم بشین مهتاب عشقم خاطره بشه تو دلها مون دوباره توی این بارون عشقت من اسیرم می دونی بدون تو که من می ...

Read More »

سروده ای از رازق فانی : خداحافظ

  خداحافظ بانو….. امشب را رهسپارم به دور دست های تاريكی درونم چرا كه شب به وسعت همه لبخند های زمين تنهاست تنهاست ………… بانو من سالهای سال است به روبروی حقيقت و به عشق وبه شب عادت دارم ای ...

Read More »

سروده ای از رازق فانی : آرزو

  آرزو . من دلم میخواهد از میان انحنای کوچه های احساس سنگ غم بردارم و بیندازم دور تاکه شاید روزی جاده عشق صاف و هموار شود من دلم میخواهد نان و سبزی به سر سفره مردم آرم تاکه شاید ...

Read More »