web stats
Home / Tag Archives: شعر

Tag Archives: شعر

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : وصیت کردن عمران جفت خود را بعد از مجامعت کی مرا ندیده باشی

‫   ‬‫وصیت کردن عمران جفت خود را بعد از مجامعت کی مرا ندیده باشی . ‫ وا مگردان هیچ ازینها دم مزن تا نیاید بر من و تو صد حزن عاقبت پیدا شود آثار این چون علامتها رسید ای ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : جمع آمدن عمران به مادر موسی و حامله شدن مادر موسی علیه‌السلام

‫   ‬‫جمع آمدن عمران به مادر موسی و حامله شدن مادر موسی علیه‌السلام . ‫ شب برفت و او بر آن درگاه خفت نیم‌شب آمد پی دیدنش جفت زن برو افتاد و بوسید آن لبش بر جهانیدش ز خواب ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : بازگشتن فرعون از میدان به شهر شاد بتفریق بنی اسرائیل از زنانشان در شب حمل

‫   ‬‫بازگشتن فرعون از میدان به شهر شاد بتفریق بنی اسرائیل از زنانشان در شب حمل . ‫ شه شبانگه باز آمد شادمان کامشبان حملست و دورند از زنان خازنش عمران هم اندر خدمتش هم به شهر آمد قرین ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : همچنان کاینجا مغول حیله‌دان

‫   ‬‫حکایت . ‫ همچنان کاینجا مغول حیله‌دان گفت می‌جویم کسی از مصریان مصریان را جمع آرید این طرف تا در آید آنک می‌باید بکف هر که می‌آمد بگفتا نیست این هین در آ خواجه در آن گوشه نشین ...

Read More »