Home / Tag Archives: شامگاهانی فراوان

Tag Archives: شامگاهانی فراوان

سروده ای از ریچارد براتیگان : شامگاهانی فراوان

شامگاهانی فراوان * پیرزنی/ می‌نشیند بر صندلی گهواره‌ای در ایوانِ کلبه‌ای قدیمی. ستاره‌ها را تماشا می‌کند که فانوس‌هاشان را در آسمانِ پاک شامگاهی فرازِ صنوبرانِ تپه می‌افروزند. پیرزن/ به یاد دارد شامگاهانی فراوان را. Richard Brautigan مترجم : سیداحمد نادمی

Read More »