Home / Tag Archives: شاعر افغان

Tag Archives: شاعر افغان

سروده ای از رازق فانی : فراق

  فراق . پریشانم پریشان از فراقت ندارم نای  دیگر از فراقت دلم رسوا بشد از شور عشقت روانم منبسط شد از فراقت کدامین دست خود سویت کنم من که وصلی باشد آخر از فراقت گمانم برده ای از یاد ...

Read More »

سروده ای از رازق فانی : چشمهایت

  چشمهایت . چشمهایت دریای عشق را می ماند و من غرقه این بحرم که هر لحظه کشتی زندگانیم را متلاطم می کند و سرگشته ترین غریق در بین موجهای حسرتم و برق نگاهت در ظلمت دلم پنجه خورشید را ...

Read More »