web stats
Home / Tag Archives: دیوان اشعار (page 2)

Tag Archives: دیوان اشعار

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : قصهٔ هاروت و ماروت و دلیری ایشان بر امتحانات حق تعالی

‫   ‬‫قصهٔ هاروت و ماروت و دلیری ایشان بر امتحانات حق تعالی . ‫ ‫‬ پیش ازین زان گفته بودیم اندکی خود چه گوییم از هزارانش یکی خواستم گفتن در آن تحقیقها تا کنون وا ماند از تعویقها حملهٔ ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : تشبیه فرعون و دعوی الوهیت او بدان شغال کی دعوی طاوسی می‌کرد

‫   ‬‫تشبیه فرعون و دعوی الوهیت او بدان شغال کی دعوی طاوسی می‌کرد . ‫ ‫‬ همچو فرعونی مرصع کرده ریش برتر از عیسی پریده از خریش او هم از نسل شغال ماده زاد در خم مالی و جاهی ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : دعوی طاوسی کردن آن شغال کی در خم صباغ افتاده بود

‫   ‬‫دعوی طاوسی کردن آن شغال کی در خم صباغ افتاده بود . ‫ ‫‬ و آن شغال رنگ‌ رنگ آمد نهفت بر بناگوش ملامت‌گر بکفت بنگر آخر در من و در رنگ من یک صنم چون من ندارد ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : ايمن بودن بلعم باعور که امتحانها کرد حضرت او را و از آنها روى سپيد آمده بود‬

‫   ‬‫ايمن بودن بلعم باعور که امتحانها کرد حضرت او را و از آنها روى سپيد آمده بود‬ . ‫ ‫‬ ‫ بلعم باعور و ابلیس لعین ز امتحان آخرین گشته مهین او بدعوی میل دولت می‌کند معده‌اش نفرین ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : چرب کردن مرد لافی لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و بیرون آمدن میان حریفان کی من چنین خورده‌ام و چنان

‫   ‬چرب کردن مرد لافی لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و بیرون آمدن میان حریفان کی من چنین خورده‌ام و چنان . ‫ ‫‬ ‫ پوست دنبه یافت شخصی مستهان هر صباحی چرب کردی ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : افتادن شغال در خم رنگ و رنگین شدن و دعوی طاوسی کردن میان شغالان

‫   ‬افتادن شغال در خم رنگ و رنگین شدن و دعوی طاوسی کردن میان شغالان . ‫ ‫‬ ‫‬ آن شغالی رفت اندر خم رنگ اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ پس بر آمد پوستش رنگین شده که ...

Read More »