Home / Tag Archives: داستان کوتاه : معلم اثر شروود اندرسون

Tag Archives: داستان کوتاه : معلم اثر شروود اندرسون

داستان کوتاه : معلم اثر شروود اندرسون

  معلم برف زیادی در خیابان‌های واینزبرگ بر زمین نشسته بود. حدود ده صبح بود که برف شروع به باریدن کرد و با وزش باد، توده ای از برف در امتداد مِین استریت به حرکت درآمد. جاده‌های گلی و یخ ...

Read More »