Home / Tag Archives: حافظ

Tag Archives: حافظ

سروده ای از خالده فروغ : حافظ

حافظ ! * حافظ! صدای عشق آمد ما شدم در تو از ما گذشتم آمدم تنها شدم در تو حافظ! مبادا صورتی بی داغِ آيينه زيبايی ات را خواندم و زيبا شدم در تو اندوه تو کوهی ز معنا سرکشيد ...

Read More »

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : جوزا سحر نهاد حمايل برابرم‬

  ‫جوزا سحر نهاد حمايل برابرم‬ ‫يعنی غلام شاهم و سوگند می خورم‬ ‫ساقی بيا كه از مدد بخت كارساز‬ ‫كامی كه خواستم ز خدا شد ميسرم‬ ‫جامی بده كه باز به شادی روی شاه‬ ‫پيرانه سر هوای جوانيست در ...

Read More »

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : مرا عهديست با جانان كه تا جان در بدن دارم‬

  ‫مرا عهديست با جانان كه تا جان در بدن دارم‬ ‫هواداران كويش را چو جان خويشتن دارم‬ ‫ صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جويم‬ ‫فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم‬ ‫ به كام ...

Read More »

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : ز دست كوته خود زير بارم‬

  ‫‫ز دست كوته خود زير بارم‬ ‫كه از بالابلندان شرمسارم‬ ‫ مگر زنجير مويی گيردم دست‬ ‫وگر نه سر به شيدايي برآرم‬ ‫ ز چشم من بپرس اوضاع گردون‬ ‫كه شب تا روز اختر می شمارم‬ ‫ بدين شكرانه ...

Read More »

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : خيال نقش تو در كارگاه ديده كشيدم‬

  ‫خيال نقش تو در كارگاه ديده كشيدم‬ ‫به صورت تو نگاری نديدم و نشنيدم‬ ‫ اگر چه در طلبت همعنان باد شمالم‬ ‫به گرد سرو خرامان قامتت نرسيدم‬ ‫ اميد در شب زلفت به روز عمر نبستم‬ ‫طمع به ...

Read More »

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : بازآی ساقيا كه هواخواه خدمتم‬

  ‫بازآی ساقيا كه هواخواه خدمتم‬ ‫مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم‬ ‫ زان جا كه فيض جام سعادت فروغ توست‬ ‫بيرون شدی نمای ز ظلمات حيرتم‬ ‫ هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت‬ ‫تا آشنای عشق شدم ز ...

Read More »