Home / Tag Archives: تا ز چشم دشمنم آیینه دار خویشتن

Tag Archives: تا ز چشم دشمنم آیینه دار خویشتن

سروده ای از شیون فومنی – ریحان : تا ز چشم دشمنم آیینه دار خویشتن

   ریحان تا ز چشم دشمنم آیینه دار خویشتن در جهان,چون من عزیزی نیست,خوار خویشتن پیش رو دارم خزان را چون درخت میوه دار زرد روئی می کشم از برگ وبار خویشتن صبر سنگم نیست ورنه این سپهر پست را ...

Read More »