Home / Tag Archives: بی قدر ساخت خود را، نخوت فزود ما را

Tag Archives: بی قدر ساخت خود را، نخوت فزود ما را

سروده ای از صائب تبریزی : بی قدر ساخت خود را، نخوت فزود ما را , بر ما و خود ستم کرد، هر کس ستود ما را

 بی قدر ساخت خود را، نخوت فزود ما را                     بر ما و خود ستم کرد، هر کس ستود ما را چون موجهٔ سرابیم، در شوره‌زار عالم                           کز بود بهره‌ای نیست، غیر از نمود ما ...

Read More »