Home / Tag Archives: اشعار گیلکی (page 6)

Tag Archives: اشعار گیلکی

سروده ای از شیون فومنی – شاه ماهی : تو، قرص ماهی شکسته،دراشکم؛این برکه واره

   شاه ماهی تو، قرص ماهی شکسته،دراشکم؛این برکه واره من ، تشنه ترشاه ماهی! می نوشمت پاره پاره ازشورمرجانی آب تا نقره ی نان مهتاب هرپاره ازتو صدایی درمن، صدفگون اشاره تا من بتابم صدا را پاشیده ای واژه ها ...

Read More »

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : دوتا نهال اَصحرا یادگاره – یادگار حیاط منزل ما دوتا نهال است

  دور آغاجانیبیم گیلکی دوتا نهال اَصحرا یادگاره ئی تا دئر قد کشه ئی تا بی عاره دور آغاجانیبیم بقول می مار پسر شمشاده دختر توته داره ******************** برگردان فارسی یادگار حیاط منزل ما دوتا نهال است یادگار حیاط منزل ...

Read More »

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : دروغ کی خاش نییه – دروغ که استخوان نیست

  دروغ کی خاش نییه گیلکی سلِ گوزگام خوایه کولی بگیره ئی تا خال اسب مو چولی بگیره تونم تانی ج تی سینه وازا ِکون دروغ کی خاش نییه کولی بگیر   **************** برگردان فارسی دروغ که استخوان نیست قورباغه ...

Read More »

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : جهان می جاجیگایه – تو که هوس کرده ای

  جهان می جاجیگایه گیلکی منم کی پادشاه می ور گدایه گلیم پاره می درویشِ قبایه نه کویا عاشقم نه درّهَ پابند جی بی جایی جهان می جاجیگایه ******************************** برگردان فارسی جهان مسکن و مأوای من است منم که پادشاه ...

Read More »

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : تو کی تی دیل بواسته – تو که هوس کرده ای

  تو کی تی دیل بواسته گیلکی بکاراَ گیر ئیذه تی چشمِ نورا سفیدمایی نیدین کالِه کپوراَ تو کی تی دیل بواسته نان کشتاَ کله آتش نکون چوبی تنوراَ ****************** برگردان فارسی تو که هوس کرده ای روشنائی چشمت را ...

Read More »

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : کج کوله داراَ – درختی را که بخود پیچیده

   کج کوله داراَ گیلکی نییه هرگز تی دس تنگ خوداخواست کو گالش آب دوبو شیراَ بزه ماست ویری تی کوله درازکاَ بسابان کج کوله داراَ آتش کونه راست **************************** برگردان فارسی درختی را که بخود پیچیده هرگز تنگ دستی ...

Read More »

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : اگه روراس بیبی – اگر صادق باشی

  اگه روراس بیبی گیلکی اگه روراس بیبی دونیا تی جایه تیره کیشمیش نخود موشکیل گوشایه تی سر دوشمندِ سایه جیر نیبه سبز بکفته دارِ گول لانتی کولایه *********************** برگردان فارسی اگر صادق باشی اگر صادق باشی همه ی دنیا ...

Read More »

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : بَمَرده ماراَ – مادر مرده

  بَمَرده ماراَ گیلکی اَمی سیبیل گوشه باد نوادان هَچین زحمت تره زیاد نوادان اَمی درساَ اَما دِ فوت آبیم بمرده مارا َشیون یاد نوادان   ******************** برگردان فارسی مادر مرده گوشه ی سبیل ما را باد نده بی خودی ...

Read More »

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : اَجل وختی بایه – اجل وقتی رسیده باشد

  اَجل وختی بایه گیلکی روباراَ آب بآمو دریا نانسته ببرده عالماَ دونیا نانسته اَجل وختی بآیه پیر شنو باز دیمیره آب من گوزگا نانسته ****************************** برگردان فارسی اجل وقتی رسیده باشد … آب رودخانه بالا آمده بی آنکه دریا ...

Read More »

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : دونیا راشه مانه – دنیا چون راهگذر است

  دونیا راشه مانه گیلکی دونیا راشه مانه آدم رادوار هیچکی پاسختا نکود اروزیگار بآمو هرکس بشو خوخانه بنا حاج حاجی ببوسته خولانه بنا خوچوما گرده کوده آلوچه ر بشو ، اما بنا باغا کوچه ر دوسه روزی هی ویرشته ...

Read More »

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : گیلان ، اوی گیلان – گیلان، آهای گیلان!

  گیلان ، اوی گیلان گیلکی کو ستاره فان درم تی چومانه سویانده ؟ کوزیمینا سربنم عطرتی زانویانده ؟ می پاتان آپیله سوغات می پابراندگی کویتا کوچا دوارم می کوچیکی بویا نده بائید آی دس براران ئیپچه می لبلا بیگیرد ...

Read More »

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : کافر راسته – راسته ی کافران

   کافر راسته گیلکی رو به قبله دوعا درمان چی کونه؟ بتمرگ و بعله قوربان چی کونه؟ کو واسی دکلایه درّه پورابه فیلا چمچه مره آب دان چی کونه؟ آه ناره به ناله سودا بوکونه ویشتایی بمرده دندان چی کونه؟ ...

Read More »

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : امی ماران – مادران ما

  امی ماران گیلکی اَمی ماران گیلکی دوعا کونید گیلانِ لبظ خودایا صدا کونید خوشانِ جی جاکی دستانِ ذرهَ گیله تجربه مرهَ دوا کونید دوشمنا نفرین و دوستانا دوعا گوشت و ناخوناَ اَجور سیوا کونید دمبتو ابریدی آسمان جیر عروسهِ ...

Read More »

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : اَچه مَچی خواب – خواب آشفته

برگردان فارسی شعر اَچه مَچی خواب خواب آشفته رو به تهران که می خوابم خواب گیلان را می بینم چشمم را می بندم و گرفتاری آن سامان را می بینم همسرم را در شهر غربت خواب می بینم که بمن ...

Read More »