باز باران – شعری از گیتی

باز بارن با ترانه مي خورد بر بام خانه خانه ام كو؟ خانه ات كو؟ آن دل ديوانه ات كو؟ روزهاي كودكي كو ؟ فصل خوب سادگي كو ؟ يادت آيد روز باران گردش يك روز ديرين؟ پس چه شد ...

Read More »

Law of the Garbage Truck

Law of the Garbage Truck One day I hopped in a taxi and we took off for the airport  We were driving in the right lane when suddenly a black car jumped out of a parking space right in front of us. My taxi ...

Read More »

گفت و شنودی با آقای جلیلی نویسنده محترم کتاب : مدل فکری پی . آی . اف قسمت دوم

گفت و شنودی با آقای جلیلی نویسنده محترم کتاب : مدل فکری پی . آی . اف قسمت دوم جناب جلیلی از اینکه لطف نموده و در مورد کتاب خودتان توضیحات واضح و مختصر و مفیدی بصورت چند قسمت ویدئویی ...

Read More »

سروده ای از گیتی : زمان

  زمان * وقتی زمان با ضربه های تیک تاک خود بر سرم می کوبد لحظه های زود گذرش به قیمت عمر از دست رفته ام پایانی می یابد من می مانم و تفکر درون افکار نا کام جوانی به ...

Read More »