خواجه عبدالله انصاری

شیخ‌الاسلام ابواسماعیل عبدالله بن ابی‌منصور محمد (تولد    ۳۸۵ ه. ش/  وفات    ۴۶۷ ه.ش ) معروف به «پیر انصار» و «خواجه عبدالله انصاری» و «انصاری هروی»، دانشمند و عارف بود وی از اعقاب ابو ایوب انصاری است که صحابهٔ پیغمبر بود. ...

Read More »

گلگشتی در دیوان حافظ : زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست , پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست نرگسش عربده جوی و لبش افسون کنان نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست سر فرا گوش من آورد به ...

Read More »

Football – Soccer

“The rules of soccer are very simple, basically it is this : if it moves, kick it. If it doesn’t move, kick it until it does.” ~Phil Woosnam, 1974 Woosnam is a former soccer player and manager in Wales. He ...

Read More »

Salt

Salt is a mineral that consists mostly of sodium chloride (NACl). It is an essential nutrient for animals, yet it is toxic to most plants. In hernovel Tongue, author Kyung Ran Jo recounts  this legend about salt: “A long time ...

Read More »

Bringing fish back up to size

Changing the way we fish may help rescue a population’s shrinking fish Anyone who has ever gone fishing probably knows this general rule: Keep the big ones, throw the smaller ones back. The idea behind the rule is simple — ...

Read More »

خورشت آلو اسفناج

با تشکر از خانم واحدی که طرز پخت این غذا را در اختیارمان گذاشته اند خورشت آلو اسفناج مواد لازم گوشت گوسفند :                             700 گرم اسفناج خرد شده :                       ...

Read More »

سروده ای از گیتی : امشب هم شبی است

امشب هم شبی است به سرمای شبها ی دگر چه شب درازی  است امشب؟ خواب از چشمانم گریخته در خلوت درونم لانه گزیده در افکارم غرق شده کدامین از خاطرات گذشته؟ انکه تا به امروز بود یا امروز که به ...

Read More »

The memory of a material

A popular polymer can remember what shape it was in. Nafion is a useful material that has been around since the 1960s, but don’t be surprised if you’ve never heard of it. It was first made by a chemist at ...

Read More »

شاخه گلی از دیوان خواجه حافظ شیرازی : شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست , صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود ببین که جام زجاجی چه طرفه اش بشکست بیار باده که در بارگاه استغنا چه پاسبان و په ...

Read More »

Heaviest named element is official

Superheavy copernicium takes its place in the Periodic Table. Everything on Earth that scientists can see, measure or study is made of atoms — and atoms are named by what type of element they are. You probably know the name ...

Read More »

The case of the headless ant

Flies find and decapitate fire ants by tracking their venom Halloween is right around the corner, which means scary movies are playing at the theater and trick-or-treaters are shopping for costumes. This year, there’s no need to go looking for ...

Read More »

سروده ای از استاد شهریار : پاشو ای مست که دنیا همه دیوانه‌ی تست

پاشو ای مست که دنیا همه دیوانه‌ی تست همه آفاق پر از نعره‌ی مستانه‌ی تست در دکان همه باده فروشان تخته است آن که باز است همیشه در میخانه‌ی تست دست مشاطه‌ی طبع تو بنازم که هنوز زیور زلف عروسان ...

Read More »