سروده ای از گیتی : دریا می خروشد

دریا می خروشد امواج می نالد مهتاب می درخشد ستاره می گرید خورشید می تابد روز اشک می ریزد باران می بارد زمین سیراب می گردد تشنه می نوشد سوی سرابی  رود عاشق می پرستد معشوق می بالد می نازد ...

Read More »

دانلود رایگان موزیک زیبای گرین پلین از رامتین Free download of a lovely Music with the name of Green Plain from Ramteen

دانلود رایگان موزیک زیبای گرین پلین از رامتین برای شما دوستداران موزیک Free download of  a lovely Music with the name of Green Plain  from Ramteen , let,s to hear it and hope you like it . دانلود رایگان Free ...

Read More »

دانلود رایگان کتاب بزبان انگلیسی Free download of : Cubic Convolution Interpolation for Digital Image Processing

دانلود رایگان مقاله ریاضی بزبان انگلیسی : Free download of :  Cubic Convolution Interpolation for Digital Image Processing Abstract-Cubic convolution interpolation is a new technique for re- sampling discrete data. It has a number  of desirable features which make it ...

Read More »

Free download of : CH 02 Antenna Parameters

Free download of : CH 02  Antenna Parameters  Bienvenidos al maravilloso mundo de las antenas, su lenguaje y cultura; de la familia de apertura (efectiva y dispersa), la familia de lóbulos (principal, lateral, posterior y emparrillada); a anchos de banda, ...

Read More »

شله زرد

 شله زرد مواد لازم برنج ایرانی:                                                  2 پیمانه کره:                    ...

Read More »

Filipino Martial Arts – Kali Majapahit

دانلود رایگان کتاب هنرهای رزمی فیلیپین بزبان انگلیسی برای علاقمندان   هنرهای رزمی Free Download of  Filipino Martial Arts- Kali Majapahit book. Kali Majapahit is a Filipino Martial Arts system , with roots in the ancient Majapahit Empire ( Philippines ...

Read More »

Space Power Systems Engineering

دانلود رایگان کتاب Space Power Systems Engineering بزبان انگلیسی Free Download of : Space Power Systems Engineering How basic systems engineering trades are conducted for spacecraft in a way quite different for more general applications •Solutions chosen via this process ...

Read More »

NGC 3190 : A spiral galaxy

NGC 3190 is a spiral galaxy with tightly wound arms and lying in the constellation Leo. It was discovered by William Herschel in 1784. NGC 3190 is member of Hickson 44 galaxy group, estimated at around 80 million light years ...

Read More »

دانلود رایگان کتاب پزشکی Encyclopedia of Traditional Chinese Medicines Vol. 6 بزبان انگلیسی

دانلود رایگان : دایره المعارف داروهای سنتی چین جلد 6 Free download : Encyclopedia of Traditional Chinese Medicines Vol. 6 Molecular Structures, Pharmacological Activities  , Natural Sources and Applications A significant  preoccupation of modern traditional Chinese medicine (TCM)  research has been ...

Read More »

Spanish Omelet – Tortilla Espanola

With special thanks to Margarita , who shared this subject with us . It is also called “tortilla de patata” or potato omelet. Fortunately, the Spanish omelet or tortilla espanola, like most Spanish cuisine does not require fancy equipment to prepare ...

Read More »

Lemon Maple Squash

With special thanks to Margarita , who shared this subject with us .  Directions Slice 4 pounds butternut or calabaza squash into thick wedges and remove the seeds. Place cut-side up in a baking dish. Combine 1/3 cup maple syrup, ...

Read More »