عکس هایی از جنگ جهانی دوم( هیتلر در پاریس ) – Hitler in Paris, 1940

این عکس در اوج جنگ جهانی دوم و پس از اشغال پاریس توسط آدولف هیتلر گرفته شده دراین تصویر هیتلر پیروزی خودش را با دوستان و نزدیکان  مختلف خودش به نمایش گذاشته است این عکس تبدیل به یکی از عکسهای ...

Read More »

Okapi

Found in the dense forests of Central Africa, this oddly dressed relative of the giraffe was a stranger to Western science until 1901. Because of its elusive nature, it was for a time called the African Unicorn.

Read More »

گلنوشته ای از خواجه حافظ شیرازی : بیا که قصر امل سخت سست بنیادست , بیار باده که بنیاد عمر بر بادست

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست                             بیار باده که بنیاد عمر بر بادست غلام همت آنم که زیر چرخ کبود                                  ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست ...

Read More »

اشک های شوق , tears of joy

اشک های شوق مانند قطره های باران تابستان  هستند  که توسط شعاع های نور خورشید سوراخ شده   است . یعنی اشکهای شوق مثل دانه های مروارید هستند که توسط شعاع های نور خورشید سوراخ شده

Read More »