سروده ای از شیخ اجل سعدی : معلّمت همه شوخی و دلبری آموخت , جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت

 معلّمت همه شوخی و دلبری آموخت                               جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم                                      که کید سحر به ضحاک و سامری آموخت تو بت چرا به معلّم ...

Read More »

سروده ای از استاد شهریار : صبا به شوق در ایوان شهریار آمد , که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد

صبا به شوق در ایوان شهریار آمد که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد ز زلف زرکش خورشید بند سیم سه تار که پرده‌های شب تیره تار و مار آمد به شهر چند نشینی شکسته دل ...

Read More »

Brain Cancer Symptoms

Not all brain tumors cause symptoms, and some (such as tumors of the pituitary gland) are often not found until after death. The symptoms of brain cancer are numerous and not specific to brain tumors, meaning they can be caused ...

Read More »

شاخه گلی از دیوان خواجه حافظ شیرازی : برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست , مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست مرا فتاد  دل از ره  تو را چه افتادست میان او که خدا آفریده است از هیچ دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشادست به کام تا نرساند مرا لبش چون  نای ...

Read More »

Incredible Bioluminescence: Mushrooms

There are over 60 different type of luminescent fungus, most of which are only dimly lit, but some of which are bright enough to read by. A number of theories regarding why these species actually glow are currently being investigated. ...

Read More »

Heart attack

Despite what you may believe, heart attacks rarely happen “out of the blue.”  In fact, your body may be trying to warn you of an impending heart attack for days, weeks, perhaps even a month or two before it occurs. ...

Read More »

Earth – زمین

A day’s clouds. The shape and texture of the land. The living ocean. City lights as a beacon of human presence across the globe. This amazingly beautiful view of Earth from space is a fusion of science and art, a ...

Read More »

فوران آتشفشانی در قمر آیو سیاره مشتری – A Volcanic Plume Explodes Over Io

انفجار توده آتشفشانی به ارتفاع 137 کیلومتر بر فراز افق  آیو  قمر سیاره مشتری فوران از دهانه آتشفشانی است  بنام پیلا پترا ( Pillan Patera) که بنام یکی از خدایان اقوام امریکای جنوبی ( خدای رعد و برق، آتش  و ...

Read More »

سروده ای از صائب تبریزی : اولمادی خورشیدیدن داغلاردا رنگین قاشلار , گؤردی‌لر لعلی لبین قان ترله‌دیلر داشلار

  اولمادی خورشیدیدن داغلاردا رنگین قاشلار گؤردی‌لر لعلی لبین قان ترله‌دیلر داشلار قیلدی پیدا حکمی تقویمی کهن گول دفتری آچدیلار تا چهره‌ی دیلداریمی نقّاشلار قیلمادیلار سینه‌ی افکاریمی آماجگاه اکسیک ائتدیلر بیزیملن اول موقوّس قاشلار عاشیقی صادق بیلیر سنگی ملامت قدرینی ...

Read More »

سروده ای از پروین اعتصامی : ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن,دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

 ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن                      دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن                             پیش باز عشق ...

Read More »