سروده ای ازشیخ فریدالدین عطار نیشابوری : سخنها دارم از سرّ معانی , ولی موقوف کردم تا ندانی

سخنها دارم از سرّ معانی ولی موقوف کردم تا ندانی بگفتار عجایب در پریدم ازو مقصود صد معنی بدیدم در این معنی مرا حالی عجیب است که درگفتار من سرّی غریب است یکی روزی مرا یک مشکلی بود که درآن ...

Read More »

سروده ای از پروین اعتصامی : از ساحت پاک آشیانی , مرغی بپرید سوی گلزار

از ساحت پاک آشیانی مرغی بپرید سوی گلزار در فکرت توشی و توانی افتاد بسی و جست بسیار رفت از چمنی به بوستانی بر هر گل و میوه سود منقار تا خفت ز خستگی زمانی یغماگر دهر گشت بیدار تیری ...

Read More »

سروده ای از صائب تبریزی : یاد رخسار ترا در دل نهان داریم ما , در دل دوزخ بهشت جاودان داریم ما

یاد رخسار ترا در دل نهان داریم ما در دل دوزخ بهشت جاودان داریم ما در چنین راهی که مردان توشه از دل کرده‌اند ساده لوحی بین که فکر آب و نان داریم ما منزل ما همرکاب ماست هر جا ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : ای باد بی‌آرام ما با گل بگو پیغام ما , کای گل گریز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا

ای باد بی‌آرام ما با گل بگو پیغام ما کای گل گریز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا ای گل ز اصل شکری تو با شکر لایقتری شکر خوش و گل هم خوش و از هر دو شیرینتر وفا ...

Read More »

سروده ای از هاتف اصفهانی : کدام عهد نکویان عهد ما بستند , به عاشقان جفاکش که زود نشکستند

کدام عهد نکویان عهد ما بستند به عاشقان جفاکش که زود نشکستند خدا نگیردشان گرچه چارهٔ دل ما به یک نگاه نکردند و می‌توانستند نخست چون در میخانه بسته شد گفتم کز آسمان در رحمت به روی ما بستند مکن ...

Read More »

Annona muricata

LOCAL NAMES Creole (saua sap,kowól); Dutch (soursap,sorsaka,zuurzak); English  (durian blanda,custard apple,soursop); Filipino (atti,llabanos,guayabano);  French (corossol,corosselier,corossolier,corossel,corossol  épineux,sappadillo,cachiman épineux,cachimantier); German  (Sauersack,Stachelannone,stachliger); Indonesian (nangka  seberng,sirsak); Javanese (nangka belanda,sirsak); Khmer (tiep  banla, tiep barang); Lao (Sino-Tibetan) (khièp thét,khan thalot); Malay  (durina makkah,durian benggala,durian belanda); ...

Read More »

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus refers to a group of diseases that affect how your body uses blood glucose, commonly called blood sugar. Glucose is vital to your health because it’s an important source of energy for the cells that make up your ...

Read More »

سروده ای از استاد شهریار : باز کن نغمه‌ی جانسوزی از آن ساز امشب , تا کنی عقده‌ی اشک از دل من باز امشب

باز کن نغمه‌ی جانسوزی از آن ساز امشب تا کنی عقده‌ی اشک از دل من باز امشب ساز در دست تو سوز دل من می‌گوید من هم از دست تو دارم گله چون ساز امشب مرغ دل در قفس سینه‌ی ...

Read More »

Astronomers Get First Glimpse of Cosmic Web

Computer simulations suggest that matter in the universe is distributed in a “cosmic web” of filaments, as seen in the image above from a large-scale dark-matter simulation. The inset is a zoomed-in, high-resolution image of a smaller part of the ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : وه که گر من بازبینم روی یار خویش را , تا قیامت شکر گویم کردگار خویش را

وه که گر من بازبینم روی یار خویش را تا قیامت شکر گویم کردگار خویش را یار بارافتاده را در کاروان بگذاشتند بی‌وفا یاران که بربستند بار خویش را مردم بیگانه را خاطر نگه دارند خلق دوستان ما بیازردند یار ...

Read More »

سروده ای از استاد شهریار : از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست , آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست

از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست آهسته به گوش فلک از بنده بگوئید چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست آری قمر آن قمری خوشخوان طبیعت آن نغمه‌سرا بلبل باغ ...

Read More »