برگی از دیوان خواجه حافظ شیرازی : اگر آن ترک شیرازی بـه دسـت آرد دل ما را , بـه خال هـندویش بخشم سمرقند و بـخارا را

Hafiz حافظ Poetry of Hafiz – دیوان حافظ That beautiful Shirazi Turk, took control and my heart stole, I’ll give Samarkand & Bukhara, for her Hindu beauty mole. O wine-bearer bring me wine, such wine not found in Heavens By ...

Read More »

لکه های خورشیدی sunspots

باهر مقیاسی . این حداکثر انرژی خورشیدی احساس برانگیزبود . در طول یکماه حداکثر 67 لکه خورشیدی ظاهر شدند که در آخرین اوج ظهور در سال 2000 این تعداد بیش از 120 عدد بودند By almost any measure, this solar ...

Read More »

آیا این یک پرنده هست ؟ آیا یک هواپیماهست ؟ نه این یک اژدهاست که ازش فیلم گرفته شده – Is it a bird? Is it a plane? Nope, it’s a dragon caught on tape

از همان آغاز  بحث گسترده ای در مورد وجود اژدها وجود دارد .آیا آنها واقعی هسنتند ؟ آیا هنور هستند ؟ آیا براستی گاوها را بعنوان صبحانه میخورند ؟ بنظر میرسد که این ویدئوی آماتوری احتمالا بتواند جواب سوالات فوق ...

Read More »

هفت کشف مبهوت کننده علم فیزیک

  هفت کشف مبهوت کننده علم فیزیک نشریه لایو ساینس هفت مورد از شگفت انگیز ترین اکتشافات جدید علم فیزیک را معرفی می کند. محصور کردن اشباح: یکی از غریب ترین پیش بینی های نظریه کوانتوم این است که می توان ...

Read More »