مدیر کاردان

  مدیر کاردان جلو رفت و از او پرسید: «شما ماهانه چقدر حقوق دریافت می کنی؟» جوان با تعجب جواب داد: «ماهی 2000 دلار» مدیر با نگاهی آشفته دست به جیب شد و از کیف پول خود 6000 دلار را …

Read More »

داستان کوتاه : راهی به ناکجا اثر گرگ بیر

  راهی به ناکجا Through Road No Whither مرسدس بلند و سیاه با سر و صدای زیاد از میان مه جاده‌ی جنوب دژون [۱] سر بیرون آورد . قطرات سرد آب بر روی شیشه‌ی جلوی‌ مرسدس می‌ریخت . هورست فن‌رانکه …

Read More »

Just unbelievable

Just unbelievable This Teenager’s Stomach Ache Turned Out To Be Something Completely Horrifying by Tom Hale Photo credit: Sanjay Pandey Imagine the surprise of doctors in India who discovered a teenage boy’s stomach ache was caused by the malformed fetus …

Read More »

Five Plants You Need In Your Bedroom For Better Sleep

Five Plants You Need In Your Bedroom For Better Sleep English ivy English ivy is, hands down, the best plant for air purification. It absorbs formaldehyde and is easy to grow. Little attention is needed. It prefers moderate temperature, semi-damp …

Read More »