سروده ای از استاد شهریار : دیر آمدی که دست ز دامن ندارمت , جان مژده داده‌ام که چوجان در برارمت

دیر آمدی که دست ز دامن ندارمت جان مژده داده‌ام که چوجان در برارمت تا شویمت از آن گل عارض غبار راه ابری شدم ز شوق که اشگی ببارمت عمری دلم به سینه فشردی در انتظار تا درکشم به سینه ...

Read More »

زن متولد اردیبهشت ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اردیبهشت ماه

‫زن متولد ارديبهشت‬ ‫ زني که طبيعت را دوست ميدارد، زني که مادر سخت گيري است، زني که همسري فداکار وکمک دهنده است،‬زني که عاشق موسيقي و ساز و آواز است، زني که روحي بزرگ و بلندپرواز دارد.اگر همسر شماست، ...

Read More »

زن متولد فروردین چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد فروردین ماه

 ‫زن متولد فروردين‬ ‫   “عشق از زندگي جدا بوده است” بدون شک منظور افرادي غير از زنهاي متولد فروردين ماه است . نميدانم‬ به کسي که عاشق يک چنين زني باشد ، بايد تبريک گفت و يا به حالش ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : بشنو از نى چون حكايت مى کند‬ , ‫از جدايى ها شكايت مى کند

‫دفتر اول مثنوی معنوي‬ ‫ نی نامه‬ ‫ بشنو از نى چون حكايت مى کند‬ ‫از جدايى ها شكايت مى کند‬ ‫ کز نيستان تا مرا ببريده اند‬ ‫در نفيرم مرد و زن ناليده اند‬ ‫ سينه خواهم شرحه شرحه ...

Read More »

سروده ای از استاد شهریار : طبعم از لعل تو آموخت در افشانیها , ای رخت چشمه‌ی خورشید درخشانیها

طبعم از لعل تو آموخت در افشانیها ای رخت چشمه‌ی خورشید درخشانیها سرو من صبح بهار است به طرف چمن آی تا نسیمت بنوازد به گل افشانیها گر بدین جلوه به دریاچه اشگم تابی چشم خورشید شود خیره ز رخشانیها ...

Read More »

چنین گفت فردوسی پاکزاد : از آغاز بايد که دانی درست ,‬ ‫سر مايه ی گوهران از نخست

‫‪گفتار اندر آفرينش عالم‬ ‫ از آغاز بايد که دانی درست‬ ‫سر مايه ی گوهران از نخست‬ ‫که يزدان ز ناچيز چيز آفريد‬ ‫بدان تا توانايی آرد پديد‬ ‫سرمايه ی گوهران اين چهار‬ ‫برآورده بی رنج و بی روزگار‬ ‫يکی ...

Read More »

چنین گفت فردوسی پاکزاد : کنون ای خردمند وصف خرد ,‬ ‫بدين جايگه گفتن اندرخورد

‫‪ستايش خرد‬ ‫ کنون ای خردمند وصف خرد‬ ‫بدين جايگه گفتن اندرخورد‬ ‫کنون تا چه داری بيار از خرد‬ ‫که گوش نيوشنده زو برخورد‬ ‫خرد بهتر از هر چه ايزد بداد‬ ‫ستايش خرد را به از راه داد‬ ‫خرد رهنمای ...

Read More »

چنین گفت فردوسی پاکزاد : به نام خداوند جان و خرد ,‬ ‫کزين برتر انديشه برنگذرد‬

‫‪فردوسی شاهکار ادبیات ایران یعنی شاهنامه را چنین آغاز میکند آغاز کتاب‬ ‫به نام خداوند جان و خرد‬ ‫کزين برتر انديشه برنگذرد‬ ‫خداوند نام و خداوند جای‬ ‫خداوند روزی ده رهنمای‬ ‫خداوند کيوان و گردان سپهر‬ ‫فروزنده ماه و ناهيد ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : روی تو خوش می نمايد آينه ما‬ , ‫کينه پاکيزه است و روی تو زيبا

 ‫روی تو خوش می نمايد آينه ما‬ ‫کينه پاکيزه است و روی تو زيبا‬ ‫ چون می روشن در آبگينه صافی‬ ‫خوی جميل از جمال روی تو پيدا‬ ‫ هر که دمی با تو بود يا قدمی رفت‬ ‫از تو ...

Read More »

Is acid reflux the same as GERD

Acid reflux and gastroesophageal reflux disease (GERD) are closely related, but the terms don’t necessarily mean the same thing. Acid reflux is the backward flow of stomach acid into the esophagus , the tube that connects the throat and stomach. ...

Read More »

Gastroesophageal reflux disease ,GERD

Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a chronic digestive disease that occurs when stomach acid or, occasionally, bile flows back (refluxes) into your food pipe (esophagus). The backwash of acid irritates the lining of your esophagus and causes GERD signs and ...

Read More »

جشنواره مذهبی هندوها , Predawn Offering

 قبل از طلوع آفتاب در طول برگزاری Maha Kumbh Mela هند, که بزرگترین جشنواره  مذهبی در جهان است ، یک پیرزن درحال آماده سازی puja است, یک ارایه آیین به خدایان ,  مؤمن ترین زائران در آیین  Kumbh Mela افراد ...

Read More »

سروده ای ازشیخ فریدالدین عطار نیشابوری در مدح و وصف قادر متعال : پناه من بحیّی کو نمیرد , بآهی عذر صد عصیان پذیرد

پناه من بحیّی کو نمیرد بآهی عذر صد عصیان پذیرد قدیم لم یزل معبود بیچون پدید آرندهٔ این هفت گردون برافرازندهٔ چرخ مدور برافروزندهٔ خورشید انور قدیم و قادر و گویا و بینا سمیع و عالم و بی مثل و ...

Read More »