شب و تنهایی سروده ای از گیتی

شب و تنهایی و بستر فاصله و جدایی ورخوت خسته ازفاصله ها تاریکی شب بی پایان سرمای سرد زمستان رخوت درونی یک زن کوله  پر از تنهایی و هجران خسته تر از زمان قدم در سرمای زندگی می نهم به ...

Read More »

قصه ای کوتاه و پر از عشق و علاقه ای واقعی ….. با برگردانی از انگلیسی به فارسی

قصه ای پر از احساس و عشق. هر چند سوزناک   ولی  زیباست . داستان زیبایی بود و تاثیر گذار این قصه پر غصه  از عشق بی شائبه را بفارسی برگردانیدم تا شاید مورد پسند واقع شود ….. NEVER NEVER ...

Read More »