سروده ای از سنایی غزنوی : ای در دل مشـــــتاقان از عشـــــق تـــــو بســـــتانها‬

   ‫بسم اللّه الرحمن الرحیم‬ حکیم ابوامجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی ‫این توحید بحضرت غزنين گفته شد‬ ‫در بیان استغنای معشوق لایزال و شوق ارباب حال‬ ‫فرماید‬ ‫ای در دل مشـــــتاقان از عشـــــق تـــــو بســـــتانها‬ ‫وز حجّــــت بیچــــونی در صــــنع ...

Read More »

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : بنال بلبل اگر با منت سر ياريست‬

‫بنال بلبل اگر با منت سر ياريست‬ ‫که ما دو عاشق زاريم و کار ما زاريست‬ ‫در آن زمين که نسيمی وزد ز طره دوست‬ ‫چه جای دم زدن نافه های تاتاريست‬ ‫بيار باده که رنگين کنيم جامه زرق‬ ‫که ...

Read More »

سروده ای از صائب تبریزی : دل را به زلف پرچین، تسخیر می‌توان کرد

  دل را به زلف پرچین، تسخیر می‌توان کرد این شیر را به مویی، زنجیر می‌توان کرد هر چند صد بیابان وحشی‌تر از غزالیم ما را به گوشهٔ چشم، تسخیر می‌توان کرد از بحر تشنه چشمان، لب خشک باز گردند ...

Read More »

Secret to Ancient Sloths’ Aquatic Lives

Secret to Ancient Sloths’ Aquatic Lives? Dense Bones Millions of years ago, aquatic sloths roamed shallow waters off the coast of modern-day Chile and Peru. These now-extinct swimmers had highly dense bones that facilitated their transition from land to sea ...

Read More »

Spiral Galaxy ESO 137-001

This new Hubble image shows spiral galaxy ESO 137-001, framed against a bright background as it moves through the heart of galaxy cluster Abell 3627. This image not only captures the galaxy and its backdrop in stunning detail, but also ...

Read More »