عشاقنامه عبید زاکانی

عشاقنامه عبید زاکانی www.parsseh.com عبید زاکانی یکی از شعرای نامدار و بذله گوی ایران هست که اکثرا با موش و گربه عبید آشنایی دارند  عشاقنامه در برگیرنده اشعار زیبایی از این شاعر نادار ایرانی هست ….. Download

Read More »

مزامیر داوود یا زبور داوود – www.parsseh.com

  دانلود رایگان کتاب مزامیرداوود  که به زبور داوود نیز شهرت دارد یکی از دلپذیرترین کتب ، کتاب مقدس است . این کتاب مجموعه ای است از شعر و سرود که بزبانی شیوا روحیات و اتفاقات تاریخی قوم یهود را بیان ...

Read More »

رباعیات حکیم عمرخیام : گویند کسان بهشت با حور خوش است , من میگویم که آب انگور خوش است

رباعیات حکیم عمرخیام :   گویند کسان بهشت با حور خوش است من میگویم که آب انگور خوش است این نقد بگیر ودست ازآن نسیه بردار که آواز دهل شنیدن از دور خوشست   حکیم عمر خیام  

Read More »