قسمت سوم داستان ضحاک : داستان های شاهنامه فردوسی به نثر

‫ادامه داستان : زاده شدن فريدون‬ از خوابی كه ضحاك ديده بود، ديرزمانی گذشت تـا فريـدون ديـده بـه‬ جهان گشود. در اين مدت، مـأموران و جاسوسـان ضـحاك پيوسـته در‬ جستجو بودند تا آبتـين و فريـدون را بـه چنـگ آورنـد و ...

Read More »

آهنگی بیاد ماندنی از روزهای از دست رفته زندگی هایمان .آیینه با صدای هنرمند فراموش نشدنی فرهاد مهرداد

میبینم صورتمو تو آینه . با لبی خسته میپرسم از خودم . این غریبه کیه از من چی میخواد ؟  آیینه .  آهنگی بیاد ماندنی از روزهای از دست رفته زندگی هایمان . با صدای هنرمند فراموش نشدنی فرهاد مهرداد ...

Read More »

طرز تهیه کوکو سه رنگ

با تشکر از خانم طاهری که این دستور العمل را در اختیارمان قرار داده اند . این کوکو را با سه لایه موادی که جهت آماده کردنش بکار می بریم پس از پختن و برش دادن بصورت سه رنگ دیده ...

Read More »

سروده ای از پروین اعتصامی : اگر چه در ره هستی هزار دشواريست‬ ‫

‫اگر چه در ره هستی هزار دشواريست‬ ‫ چو پر کاه پريدن ز جا سبکساريست‬ بپات رشته فکندست روزگار و هنوز‬ ‫ نه آگهی تو که اين رشته ی گرفتاريست‬ بگرگ مردمی آموزی و نميدانی‬ ‫ که گرگ را ز ...

Read More »

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : مردم ديده ما جز به رخت ناظر نيست‬

‫مردم ديده ما جز به رخت ناظر نيست‬ ‫دل سرگشته ما غير تو را ذاکر نيست‬ ‫اشکم احرام طواف حرمت میبندد‬ ‫گر چه از خون دل ريش دمی طاهر نيست‬ ‫بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی‬ ‫طاير سدره ...

Read More »

Powdery Mildew of Flowering Dogwood

 Powdery Mildew of Flowering Dogwood INTRODUCTION: Powdery mildew, caused by the fungus Phyllactinia guttata (Wallr.:) Lev. (syn. P. corylea (Pers.) P. Karst.), was particularly severe on flowering dogwood, Cornus florida L., in Florida during 1994, probably due to very favorable ...

Read More »

Seven Reasons Your Memory is Bad

 Seven Reasons Your Memory is Bad You forgot your car keys at home (for the umpteenth time!), you could barely remember what you had for dinner the other night, and you missed your doctor’s appointment (again!). Does this sound like ...

Read More »