سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : مرا رسد که برآرم هزار ناله چو بلبل‬

  ‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫مرا رسد که برآرم هزار ناله چو بلبل‬ ‫که احتمال ندارم ز دوستان ورقی گل‬ ‫خبر بريد به بلبل که عهد می شکند گل‬ ‫تو نيز اگر بتوانی ببند بار تحول‬ ‫اما اخالص ودی الم اراعک جهدی‬ …

Read More »

سروده ای از محمد کاظم کاظمی : سفارش

  سفارش * تسبیح و فال حافظ و قندان نقره‌ کار فرهنگ انگلیسی و دیوان شهریار مُهر امین و پستة خندان و زعفران‌ ـ بگذار تا حقوق بگیرم‌، بزرگوار! این نامه‌ها به بال کبوتر نمی‌شود باج و خراج بایدمان داد، …

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : تو چرا بيدار کردى مر مرا‬

  ‫‫ ‫به اقرار آوردن معاويه ابليس را‬ * ‫ ‫تو چرا بيدار کردى مر مرا‬ ‫دشمن بيداريى تو اى دغا‬ ‫همچو خشخاشى همه خواب آورى‬ ‫همچو خمرى عقل و دانش را برى‬ ‫چار ميخت کرده ام هين راست گو‬ …

Read More »

The Triangulum Galaxy – M33

The Triangulum Galaxy – M33 The Triangulum Galaxy also known as M33 or NGC 598 or Pinwheel Galaxy that is about 3 million light-years away from Earth. While its mass is not well understood — one estimate puts it between 10 …

Read More »