Home / Literature (page 619)

Literature

Literature

درجستجوی ستاره سروده ای از گیتی

شب ها پنجره را باز می کنم اسمان می نگرم در جستجوی ستاره تابانی می گردم هر چه بیشتر می نگرم کمتر می یابم می جویم به هر سمتی می چرخم ستاره ای نمی بینم نوری نمی یابم تازه می ...

Read More »

شب و تنهایی سروده ای از گیتی

شب و تنهایی و بستر فاصله و جدایی ورخوت خسته ازفاصله ها تاریکی شب بی پایان سرمای سرد زمستان رخوت درونی یک زن کوله  پر از تنهایی و هجران خسته تر از زمان قدم در سرمای زندگی می نهم به ...

Read More »

قصه ای کوتاه و پر از عشق و علاقه ای واقعی ….. با برگردانی از انگلیسی به فارسی

قصه ای پر از احساس و عشق. هر چند سوزناک   ولی  زیباست . داستان زیبایی بود و تاثیر گذار این قصه پر غصه  از عشق بی شائبه را بفارسی برگردانیدم تا شاید مورد پسند واقع شود ….. NEVER NEVER ...

Read More »

آدمک – سروده ای از گیتی

  آدمک بی احساس بی روح و بی مروت راه می رود می گردد هر کحا که پیش اید بی هدف بی مقصود باد است او را می برد به هر سو خواست می کشد دیگر فرقی ندارد کدامین سو  ...

Read More »

عشاقنامه عبید زاکانی

عشاقنامه عبید زاکانی www.parsseh.com عبید زاکانی یکی از شعرای نامدار و بذله گوی ایران هست که اکثرا با موش و گربه عبید آشنایی دارند  عشاقنامه در برگیرنده اشعار زیبایی از این شاعر نادار ایرانی هست ….. Download

Read More »