Home / Literature (page 3)

Literature

Literature

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : باز جواب انبیا علیهم السلام ایشان را

‫ ‬‫ باز جواب انبیا علیهم السلام ایشان را . انبیا گفتند نومیدی بدست فضل و رحمتهای باری بی‌حدست از چنین محسن نشاید ناامید دست در فتراک این رحمت زنید ای بسا کارا که اول صعب گشت بعد از آن ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : مکرر کردن کافران حجتهای جبریانه را

‫ ‬‫ مکرر کردن کافران حجتهای جبریانه را . قوم گفتند ای گروه این رنج ما نیست زان رنجی که بپذیرد دوا سالها گفتید زین افسون و پند سخت‌تر می‌گشت زان هر لحظه بند گر دوا را این مرض قابل ...

Read More »

A poem by Emma Lazarus: Lohengrin: Proem

  Lohengrin: Proem THE alert and valiant faith that could respond, Upon life’s threshold, to the highest call, Unquestioning of what might lie beyond,— Courage afield and courtesy in hall, And sweet, unbroken patience therewithal, And simple loyalty,— can these ...

Read More »

سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : اين شعر نيست‬

‫ ‫اين شعر نيست‬‬‬ .‬ ‫‬‫ ‬‬ ‫اين شعر نيست‬ ‫هيروئين يی مخمر افکار منست‬ ‫که در تبلور حرارت روز ها‬ ‫به قليان اوج نشئه اش رسيدست‬ ‫دستم را که بر تن شيشه بخار زده ميکشم‬ ‫در سر انگشت سردم‬ ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : جواب انبیا علیهم السلام مر جبریان را

‫ ‬‫ جواب انبیا علیهم السلام مر جبریان را . انبیا گفتند کاری آفرید وصفهایی که نتان زان سر کشید و آفرید او وصفهای عارضی که کسی مبغوض می‌گردد رضی سنگ را گویی که زر شو بیهده‌ست مس را گویی ...

Read More »

A Poem by Edith Wharton: Wants

  Wants WE women want too many things; And first we call for happiness, – The careless boon the hour brings, The smile, the song, and the caress. And when the fancy fades, we cry, Nay, give us one on ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : منع کردن انبیا را از نصیحت کردن و حجت آوردن جبریانه

‫ ‬‫ منع کردن انبیا را از نصیحت کردن و حجت آوردن جبریانه . قوم گفتند ای نصوحان بس بود اینچ گفتید ار درین ده کس بود قفل بر دلهای ما بنهاد حق کس نداند برد بر خالق سبق نقش ...

Read More »