Home / Literature / نظامی گنجوی

نظامی گنجوی

سروده ای از نظامی گنجوی : خسرو و شیرین – خداوندی که خلاق‌الوجود است

  ادامه داستان خسرو و شیرین : * خداوندی که خلاق‌الوجود است وجودش تا ابد فیاض جود است قدیمی کاولش مطلع ندارد حکیمی کاخرش مقطع ندارد تصرف با صفاتش لب بدوزد خرد گر دم زند حالی بسوزد اگر هر زاهدی …

Read More »