Home / Literature / نظامی گنجوی

نظامی گنجوی

سروده ای از نظامی گنجوی : خسرو و شیرین – خداوندی که خلاق‌الوجود است

  ادامه داستان خسرو و شیرین : * خداوندی که خلاق‌الوجود است وجودش تا ابد فیاض جود است قدیمی کاولش مطلع ندارد حکیمی کاخرش مقطع ندارد تصرف با صفاتش لب بدوزد خرد گر دم زند حالی بسوزد اگر هر زاهدی ...

Read More »

سروده ای از نظامی گنجوی : خسرو و شیرین – ببین ای هفت ساله قره‌العین

  ادامه داستان خسرو و شیرین : * ببین ای هفت ساله قره‌العین مقام خویشتن در قاب قوسین منت پروردم و روزی خدا داد نه بر تو نام من نام خدا باد درین دور هلالی شاد می‌خند که خندیدیم ماهم ...

Read More »

سروده ای از نظامی گنجوی : خسرو و شیرین – تو کز عبرت بدین افسانه مانی

  ادامه داستان خسرو و شیرین : * تو کز عبرت بدین افسانه مانی چه پنداری مگر افسانه خوانی درین افسانه شرطست اشک راندن گلابی تلخ بر شیرین فشاندن بحکم آنکه آن کم زندگانی چو گل بر باد شد روز ...

Read More »

سروده ای از نظامی گنجوی : خسرو و شیرین – چو صبح از خواب نوشین سر برآورد

  ادامه داستان خسرو و شیرین : * چو صبح از خواب نوشین سر برآورد هلاک جان شیرین بر سر آورد سیاهی از حبش کافور می‌برد شد اندر نیمه ره کافوردان خرد ز قلعه زنگیی در ماه می‌دید چو مه ...

Read More »

سروده ای از نظامی گنجوی : خسرو و شیرین – دلا از روشنی شمعی برافروز

  ادامه داستان خسرو و شیرین : * دلا از روشنی شمعی برافروز ز شمع آتش پرستیدن بیاموز بیارا خاطر ار آتش‌پرستی از آتش خانه خطر نشستی من خاکی کزین محراب هیچم چنو صد را به حکمت گوش پیچم بسی ...

Read More »

سروده ای از نظامی گنجوی : خسرو و شیرین – چهارم مرد موبد گفت کاین راز

  ادامه داستان خسرو و شیرین : * چهارم مرد موبد گفت کاین راز به شخصی ماند اندر حجله ناز عروسی در کنارش خوب چون ماه بدو در یافته دیوانگی راه نه بتوان خاطر از خوبیش پرداخت نه از دیوانگی ...

Read More »