Home / Literature / مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث

سروده ای از مهدی اخوان ثالث : چاوشی

چاوشی . به‌سان رهنوردانی كه در افسانه‌ها گويند، گرفته كولبارِ زادِ ره بر دوش، فشرده چوبدست خيزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگيشان راه می پويند، ما هم راه خود را می كنيم ...

Read More »

سروده ای از مهدی اخوان ثالث : فریاد

فریاد * خانه‌ام آتش گرفته‌ست، آتشی جانسوز. هر طرف می سوزد این آتش، پرده‌ها و فرش‌ها را، تارشان با پود. من به هر سو میدوم گریان، در لهیب آتش پر دود؛ و زمیان خنده‌هایم، تلخ، و خروش گریه‌ام، ناشاد، از ...

Read More »