Home / Literature / شیون فومنی

شیون فومنی

شیون فومنی

سروده ای از شیون فومنی : تمام عمـر بسـر بـردم آرمـیــدن را

  تمام عمـر بسـر بـردم آرمـیــدن را چـو کـرم پـیله,قفـس بافتم پریدن را حیات گفتمش_آوخ جوانه سوزم کرد! درآتـش نفـس آسمـان,دمـیـدن را به باغ خلقت آدم چو سیب حوّایـی, چـه انتظار کشیـدم-به تو رسیـدن را به غنچه دهنت دست برد ...

Read More »

سروده ای از شیون فومنی : انگیزه

  انگیزه * به یکبار درّه ای پُر از پروانه می شود آغوشم چنگ می اندازم شعرهایی کوتاه در دستان شب پرپر می زنند رهایشان می کنم در ماه خرده ریز واژه ها فانوس برمی دارند به جستجوی تو … ...

Read More »