Home / Literature / شیخ بهایی

شیخ بهایی

شیخ بهایی

سروده ای از شیخ بهایی : نان و پنیر

نان و پنیر * هر یک از موجود، با طوری وجود بهر او موجود شد، انسان نمود بود امر ممکنی از ممکنات در ازل ممتاز از غیرش به ذات بود اما بودنی علمی و بس حد علم ارچه نشد مفهوم …

Read More »

کشکول شیخ بهایی : حکایات اعشی

حکایات اعشی * اعشی شاعری فصیح بود بارها بر حجاج بن یوسف شوریده و با او نبرد کرد و سرانجام حجاج بر او پیروز شد و وی را به اسیری گرفتند و  حجاج او را گفت : سپاس خداوند را  …

Read More »

سروده ای از شیخ بهایی : ساقیا بده جامی زان شراب روحانی , تا دمی بیاسایم زین حجاب ظلمانی

ساقیا بده جامی زان شراب روحانی تا دمی بیاسایم زین حجاب ظلمانی بهر امتحان ای دوست ، گر طلب کنی جان را آن چنان برافشانم ، کز طلب خجل مانی بی وفا نگار من می کند به کار من خنده …

Read More »

کشکول شیخ بهایی : عشق چیست

عشق یحیی بن اکثم : عشق رویدادهایی است که آدمی را سرگشته می دارد و تن را می آزارد ثمانه : عشق همنشینی است که دیگری را باز می دارد دوستی چیره است و فرمان هایش جاری است تن و …

Read More »

سروده ای بسیار زیبا از شیخ بهایی : همه روز روزه بودن،‌ همه شب نماز کردن , همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن

همه شب نماز خواندن،همه روز روزه رفتن همه ساله از پی حج سفر حجاز کردن زمدینه تا به کعبه سر وپابرهنه رفتن دو لب از برای لبیک به گفته باز کردن شب جمعه ها نخفتن،به خدای راز گفتن ز وجود …

Read More »

کشکول شیخ بهایی : سخن بزرگان

سخن بزرگان * بزرگمهر گفته است : داناترین مردم به دگرگونی های روزگار کسی است که از پیش آمد های آن کمتر به شگفت می آید یکی از بزرگان : در شگفتم از کسی که پروردگارش را می شناسد و …

Read More »

کشکول شیخ بهایی : امثال و حکم – ابوافتح بستی

  ابوافتح بستی : آیا نمی بینی که آدمیزاد در سراسر زندگی اش گرفتار بیچارگی است. که هیچگاه امید درمان ندارد ؟ اسیر رنجست. همچنان که کرم ابریشم همواره می تند و سرانجام با اندوه در میان بافته های خود …

Read More »

کشکول شیخ بهایی : امثال و حکم – اعمش

غزالی در کتاب احیائ  العلوم الدین در بیان گوشه نشینی و بهره های آن گوید : فایده ششم : خلاصی از دیدن بیماران و نادانان و تحمل خلق و خوی آنان است ، و همانا که دیدن بیمار موجب کوری …

Read More »