Home / Literature / شعرای افغانی / مژگان ساغر شفا

مژگان ساغر شفا

سروده ای از مژگان ساغر شفا : مزار امید

مزار امید . منــــــــــم که باز ، از آغاز قصه دلسردم من انــــــــتهای غم ام مـن زن پر از دردم مـــــــن از دیــار رسـولان جـــــبر می ایم نــــگاه کن بــــه من و سر نوشت نامردم نـــــگو گناه من اینــــست اگر ...

Read More »

سروده ای از مژگان ساغر شفا : ساغر

  ساغر پر زشرابم خودت میدانی گهی آتش گهی آبم خودت میدانی عطش ات از لبم افزوده شود شکل مرموز سرابم خودت میدانی حذر از خنجر مژگانم کن ترک خونریز خرابم خودت میدانی در شبان طرب و شعر و صفا ...

Read More »