Home / Literature / شعرای افغانی / محمد حسن بارق شفیعی

محمد حسن بارق شفیعی

سروده ای از محمد حسن بارق شفیعی : به یوری گاگارین نخستین مرد کیهان نورد شوروی و جهان هنگام بازدیدش از کابل

  به یوری گاگارین نخستین مرد کیهان نورد شوروی و جهان هنگام بازدیدش از کابل * ببالید اندیشه‌های بلند که زی آسمان‌ها سفر می‌کنید وزآن‌تیره‌گردون وهم‌آفرین به نور تمنا گذر می‌کنید در آن‌جا کز اشباح تاریک مرگ جهانی است پُر ...

Read More »

سروده ای از محمد حسن بارق شفیعی : من

  من… * کی‌ام من؟ نور چشم جست‌و‌جوها کی‌ام من؟ سره‌ساز رنگ و بوها دلم زیباپرست بزم حُسن است روانم آفتاب آرزوها دو چشم روشن هستی‌استم من کی ام من؟ بحر ناپیدا کناری دل اندر سینه موج بی‌قراری به آغوشش ...

Read More »

سروده ای از محمد حسن بارق شفیعی : نالهٔ زولانه

  نالهٔ زولانه * آخر این دردِ ‌تغافل که به پیمانهٔ ماست آتشی از پیِ دردادنِ میخانهٔ ماست این صدایی که ز بشکستنِ دل می‌شنوی در حقیقت اثرِ نالهٔ زولانهٔ ماست خایفِ روشنیِ ‌مهرِ حقیقت همه جا بومِ شومی است ...

Read More »

سروده ای از محمد حسن بارق شفیعی : پیام دوستی

  پیام دوستی * من پیام دوستی زاَفغان‌دیار آورده‌ام زی شما با خود درود بی‌شمار آورده‌ام چون نسیم نوبهاران در گلستان هنر از دیار آشنا پیغام یار آورده‌ام من ندانم مردم خوش‌بخت شهر آفتاب من پیام اختر شب‌زنده‌دار آورده‌ام من ...

Read More »

سروده ای از محمد حسن بارق شفیعی : ننگ هستی

  ننگ هستی * ای روزگار شوم بر اخترم به دیدهٔ آلوده ننگری کاندر نگاه روشن صافی سرشته‌ای. خورشید زاده‌است پاکیزه‌گوهری که ز چشم فرشته‌ای بر برگ‌های گلشن قدس اوفتاده‌است. باری به‌هوش باش! لوث نگاه اهرمنان سیه‌درون هرگز غبار دیدهٔ ...

Read More »

سروده ای از محمد حسن بارق شفیعی : مرگ شاعر

  مرگ شاعر * شامگاهان که عروس فلکی پرده افکند ز حُسن ملکی مهر، آهسته بشد حجله‌نشین شاهد ماه، بر آمد ز کمین زهره آمد به میان چنگ‌نواز بی‌خود و عشوه‌کنان، نغمه‌طراز دختران فلکی رقص‌کنان گشت یک‌یک ز پس پرده ...

Read More »

سروده ای از محمد حسن بارق شفیعی : خانهٔ خوابیدگان را دیدهٔ بیدار کو

  کو ؟ * خانهٔ خوابیدگان را دیدهٔ بیدار کو؟ نیستی‌پیرایگان را هستی سرشار کو؟ شمع‌سان در خوابگاه مردگان سوزم، ولی حاصل این‌سوختن جز آه آتشبار کو؟ سینه‌ها سرد است و دل‌ها بی‌حرارت می‌تپد تا دلی را گرم سازد آتشین‌گفتار ...

Read More »