Home / Literature / شعرای افغانی / سید رضا محمدی

سید رضا محمدی

سروده ای از سید رضا محمدی : باران

  باران * باران اگر ببارد یاران من به خانه زمین گیر میشود با کفش های پینه ای مردگان شان دروازه های شهربسته است پایاب پای کهنگی شهر میشکنددردهان شان ما کشتگان خود را در در انتظار روز جزا درسرداب ...

Read More »