Home / Literature / شعرای افغانی / اختیار خان غوری

اختیار خان غوری

سروده ای از اختیار خان غوری : عاشق آن است که از جور و جفا «دک»نزند

پلکک نزند .   عاشق آن است که از جور و جفا «دک»نزند چشمش از گریــــه نیاساید و «پلکک» نزند سینه برنـــــــــــــاوک دلدار سپـــــــر گرداند زخم ناخــــورده حیــل ناردو «هوکک »نزند اتفاقاً اگــــــــر از لشکـــــر غم گـردد هلاک جـان بصد ...

Read More »