Home / Horoscope - Astrology / فال ماه

فال ماه

The Dark Side Of Each Zodiac Sign

The Dark Side Of Each Zodiac Sign Aries Aries tends to demand things impulsively and is the most impulsive of the bunch. If an idea isn’t theirs, they really don’t care about it, and they tend to be immature. Taurus ...

Read More »

زن متولداسفند ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اسفند ماه

  ‫زن متولد اسفند‬ ‫جذابيت جز ء وجود دختری است که در ماه اسفند متولد شده است و پی بردن به آن هم نيازی به خواندن کتب و‬ مقالات ستاره شناسی ندارد. به موازات اين جذابيت نقاط ضعفی نيز در ...

Read More »

زن متولد بهمن ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد بهمن ماه

   ‫زن متولد بهمن‬ ‫بسيار غافلگير کننده، سريع الانتقال، دارای حس پيش بينی، کنجکاو، غير قابل پيش بينی، رفيق باز و کم علاقه به‬ آداب و اصول سنتی زنا شويی از خصوصيات بارز زن متولد ماه بهمن است.زن متولد بهمن ...

Read More »

زن متولد دی ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد دی ماه

 ‫زن متولد دی ‫زن متولد دی ماه بسيار جاه طلب، کدبانو، منظم و کمي لجباز و زود رنج، آراسته و خوش لباس ميباشد.زن متولد‬ دی با نظم و اراده خاص خود ميتواند رهبری احزاب و مؤسسات خيريه را بدست آورد. ...

Read More »

زن متولد آبان ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آبان ماه

زن متولد آبان ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آبان ماه ‫زن متولد آبان‬ ‫زن متولد آبان طناز و زيبا، خانه دار و گرم، حسود و انتقامجو، رازدار، موقع شناس و در بعضي اوقات جاه طلب‬ است.اگر ...

Read More »

زن متولد مهر ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد مهر ماه

 ‫زن متولد مهر‬   ‫زن متولد مهر ماه استخوانبندي درشتي خواهد داشت و نسبتا سنگين وزن خواهد بود. اما برغم تمام اين‬ خصوصيات زنانه، شما بارها در او علائمي از قدرت اراده و جديت و تصميم مي بينيد که با ...

Read More »

زن متولد شهریور ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد شهریور ماه

‫زن متولد شهريور‬ ‫   زن متولد شهريور ماه بسيار احساساتي، بي ريا و تزوير خوش قلب، خواستار عشق حقيقي و وفادار به همسر و‬ خانواده است.گفته شد که اسم صورت فلکي اين ماه : باکره ” است و شما ...

Read More »

زن متولد مرداد ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد مرداد ماه

‫زن متولد مرداد‬ ‫ باهوش، گرم و جذاب، شيک پوش، با شخصيت،خواهان تجمل و زندگي لوکس، رياست طلب و فرمانده، دوستدار‬تعريف و تمجيد و کدبانو است.کمد لباس او معمولا مملو از لباس هاي شيک و مد روز است و کمتر ...

Read More »

زن متولد تیرماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد تیر ماه

 ‫زن متولد تير‬ ‫   متولد زن تير ماه بسيار باوفا، نجيب، صرفه جو و گاهي اوقات خسيس، در آشپزي مقداري قابل، در شبهاي مهتابي‬ بسيار عاشق، و در دوران مادر بودن يک زن کم نظير است.او از انتقاد به ...

Read More »

زن متولد خرداد ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد خرداد ماه

  ‫زن متولد خرداد‬ ‫ زني با چند شخصيت گوناگون، با قوه تخيل بسيار، خوش سر و زبان، باسليقه، ماجرا دوست و بي ثبات مردي که‬ با يک دختر متولد خرداد ازدواج کند، گويي که چندين زن در حرمسرا دارد. ...

Read More »

زن متولد اردیبهشت ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اردیبهشت ماه

‫زن متولد ارديبهشت‬ ‫ زني که طبيعت را دوست ميدارد، زني که مادر سخت گيري است، زني که همسري فداکار وکمک دهنده است،‬زني که عاشق موسيقي و ساز و آواز است، زني که روحي بزرگ و بلندپرواز دارد.اگر همسر شماست، ...

Read More »

زن متولد فروردین چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد فروردین ماه

 ‫زن متولد فروردين‬ ‫   “عشق از زندگي جدا بوده است” بدون شک منظور افرادي غير از زنهاي متولد فروردين ماه است . نميدانم‬ به کسي که عاشق يک چنين زني باشد ، بايد تبريک گفت و يا به حالش ...

Read More »