Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشناخت آهنگری پيشه کرد‬ , ‫از آهنگری اره و تيشه کرد‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشناخت آهنگری پيشه کرد‬ , ‫از آهنگری اره و تيشه کرد‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد :

چو بشناخت آهنگری پيشه کرد‬
‫از آهنگری اره و تيشه کرد‬
‫چو اين کرده شد چاره ی آب ساخت‬
‫ز دريای ها رودها را بتاخت‬
‫به جوی و به رود آبها راه کرد‬
‫به فرخندگی رنج کوتاه کرد‬
‫چراگاه مردم بدان برفزود‬
‫پراگند پس تخم و کشت و درود‬
‫برنجيد پس هر کسی نان خويش‬
‫بورزيد و بشناخت سامان خويش‬
‫بدان ايزدی جاه و فر کيان‬
‫ز نخچير گور و گوزن ژيان‬
‫جدا کرد گاو و خر و گوسفند‬
‫به ورز آوريد آنچه بد سودمند‬
‫ز پويندگان هر چه مويش نکوست‬
‫بکشت و به سرشان برآهيخت پوست‬
‫چو روباه و قاقم چو سنجاب نرم‬
‫چهارم سمورست کش موی گرم‬
‫برين گونه از چرم پويندگان‬
‫بپوشيد بالای گويندگان‬
‫برنجيد و گسترد و خورد و سپرد‬
‫برفت و به جز نام نيکی نبرد‬
‫بسی رنج برد اندران روزگار‬
‫به افسون و انديشه ی بیشمار‬
چو پيش آمدش روزگار بهی‬
‫ازو مردری ماند تخت مهی‬
‫زمانه ندادش زمانی درنگ‬
‫شد آن هوش هوشنگ بافر و سنگ‬
‫نپيوست خواهد جهان با تو مهر‬
‫نه نيز آشکارا نمايدت چهر‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.