Home / Literature / شعرای افغانی / حمیرا نکهت دستگیرزاده / سروده ای از حمیرا نکهت دستگیرزاده : هذیان سبز

سروده ای از حمیرا نکهت دستگیرزاده : هذیان سبز

Homaira Nekhat Dastghirzadeh

هذیان سبز

*

نگاهت را به چشمانم رها کن
مرا در بهت این خالی صدا کن
ز خود بیگانه ام شیدائیم کشت
به خویشم ره بده تنهائیم کشت
طلوع عشقی و در من دمیده
درون سینه شوری آفریده
شکوه اضطراب عشق از تو
سخای آفتاب عشق از تو
ز شور عشق پا یا هستی من
نهان در حرف چشمت مستی من
رها در خلسه معراجم از تو
به عشق انبار با حلاجم از تو
“من” پنهانی من از تو پیدا
سکوت تلخ خویشم از تو گویا
عروج بکر از خود رفتنی تو
خلوص روحی و اندر تنی تو
دو دست اعتیاد دست هایم

صدایت امتداد انتهایم
صفای آبی دنیای من تو
نیاز جاری فردای من تو
مرا با عشق چون آتش رها کن
به این “هذیان سبزم” مبتلا کن

حمیرا نکهت دستگیرزاده

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*