Home / Literature / رهی معیری / سروده ای از رهی معیری : زندان خاك‬

سروده ای از رهی معیری : زندان خاك‬

Rahi Moayeri-1

‫‫زندان خاك‬

*

‫با دل روشن در این ظلمت سرا افتاده ام
نور مهتابم که در ویرانه ها افتاده ام‬

سایه پرورد بهشتم از چه گشتم صید خاك ؟
تیره بختی بین کجا بودم کجا افتاده ام‬

جای در بستان سرای عشق می باید مرا
عندلیبم از چه در ماتم سرا افتاده ام‬

پایمال مردمم از نارسایی های بخت
سبزه ی بی طالعم در زیر پا افتاده ام‬

خار ناچیزم مرا در بوستان مقدار نیست
اشک بی قدرم ز چشم آشنا افتاده ام‬

تا کجا راحت پذیرم یا کجا یابم قرار ؟
برگ خشکم در کف باد صبا افتاده ام‬

بر من ای صاحبدلان رحمی که از غم های عشق
تا جدا افتاده ام از دل جدا افتاده ام‬

لب فرو بستم رهی بی روی گلچین و امیر
در فراق همنوایان از نوا افتاده ام‬

 

رهی معیری

Rahi Moayeri-2

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*