Home / Literature / سعدی / گلستان سعدی - حکایات / حکایتی از گلستان سعدی : زنان باردار، اى مرد هشيار‬ ‫اگر وقت ولادت مار زايند‬

حکایتی از گلستان سعدی : زنان باردار، اى مرد هشيار‬ ‫اگر وقت ولادت مار زايند‬

sadi

‫‫‫‫باب هفتم : در تاثير تربيت‬

.
حكايت‬

*
‫‫‫‫‫

‫‫
‫‫‫‫‫‫‫‫فقيره درويشی حامله بود ، مدت حمل بسر آورده و مرين درويش را همه عمر فرزند نيامده بـود‬ ، گفت : اگر خدای عزوجل مرا

پسری دهد جزين خرقه كه پوشيده دارم هر چه ملك مـن اسـت‬ ايثار درويشان كنم .

اتفاقا پسر آورد و سفره درويشان بموجب شرط بنهاد .

پس از چند سالی كـه‬ از سفر شام بازآمدم به محلت آن دوست برگذشتم و از چگونگی حالش خبر پرسيدم ، گفتند ، بـه‬ زندان

شحنه درست .

سبب پرسيدم ، كسی گفت : پسرش خمر خورده است و عربده كرده اسـت‬ و خون كسی ريخته و خود از ميان گريخته .

پدر را بعلت او سلسله در نای است و بند گـران بـر‬ پای .

گفتم : اين بلا را بحاجت از خدای عزوجل خواسته است .‬

زنان باردار، اى مرد هشيار‬
‫اگر وقت ولادت مار زايند‬

از آن بهتر به نزديك خردمند‬
‫كه فرزندان ناهموار زايند‬


گلستان سعدی

شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.