Home / Literature / اشعار خارجی ترجمه شده / سروده ای از ریچارد براتیگان : خانه ای جدید در آمریکا

سروده ای از ریچارد براتیگان : خانه ای جدید در آمریکا

Richard Brautigan-2

خانه ای جدید در آمریکا

.
درهایی هست که می خواهند
از لولاهایشان
فرار کنند
و با بهترین ابرها بپرند.
پنجره هایی هست که می خواهند
از قاب هایشان
رها شوند
و در علفزارهای بک کانتری
با آهوان بدوند.
دیوارهایی هست که می خواهند
در گرگ و میش
با کوه ها بگردند.
خانه هایی هست که می خواهند
اثاثیه شان را
در گل ها و درخت ها
خلاصه کنند.
سقف هایی هست که می خواهند
دلخوش با ستاره ها
در دایره های تاریکی
سفر کنند.

 

ریچارد براتیگان

Richard Brautigan

برگرفته از مجموعه شعر- دفتر اول ریچارد براتیگان
خانه ای جدید در آمریکا
برگردان: محسن بوالحسنی- سینا کمال آبادی

 

Richard Brautigan-3

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*