Home / Literature / شعرای افغانی / سروده ای از نورالله وثوق : صدای سپيده

سروده ای از نورالله وثوق : صدای سپيده

Norollah Wosuq-1

صدای سپيده

*
ای كاروان شب زده برخيز
از ما سلام گوی
بر عابران خسته زپائيز
برگوی كی تبار بهاران
ای جامتان ز حادثه لبريز
اينك حماسه‌ها
از راه می رسند
احساس را دوباره ببوئيد
ای ساكنان شهرك فرياد
ای تشنگان قطره‌ی ايمان
چشم مدار بسته‌ی تانرا
شايد كسی به دار نروزد
بال و پر شكسته‌ی تانرا
يا رب كه باز
اين آتش نشسته نسوزد
برگوی در چكاچك پرواز
گرد از نگاه خسته برآريد
بال و پری برای هميشه
وقتی قفس شكسته برآريد
ای كاروان شب زده برخيز
برگو بر عابران خسته ز پائيز
گويا بهار می رسد از راه
صياد را بگو كه « ايست»
ای غافل از صدای سپيده
باور مكن كه باز
رنگ از رخ پرنده پريده
اينبار سوی دام
مرغ نفس بريده نمی آيد
اين گير و دار چيست
در رهگذار شب
آن بال دام ديده نمی آيد
ای كاروان شب زده برخيز

 

نورالله وثوق

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*