Home / Literature / اشعار خارجی ترجمه شده / سروده ای از پابلو نرودا : امشب می‌ توانم اندوه بارترین ابیات را بسرایم

سروده ای از پابلو نرودا : امشب می‌ توانم اندوه بارترین ابیات را بسرایم

Pablo Neruda - 3

 
امشب می‌ توانم اندوه بارترینِ ابیات را بسرایم

امشب می‌ توانم اندوه بارترینِ ابیات را بسرایم
سرودن، از این دست که: «شب درهم ‌شکسته است
و ستارگان آبی، در دوردست می‌ لرزند».
باد شبانه در آسمان می گردد و می‌ خواند…
امشب می‌ توانم اندوه‌ بارترین ِ ابیات را بسرایم.
من او را دوست می ‌داشتم،
و گاهی وی نیز مرا دوست می ‌داشت.
در شب‌هایی این‌ چنین، وی را در میان بازوان خود داشتم.
چه بسیار بارها، که در زیر آسمان بی‌ کرانه، بوسیدمش.
گاه مرا دوست می ‌داشت، من نیز او را دوست می ‌داشتم.
چه‌ گونه می‌ شد چشمان درشت ِ آرامش را دوست نداشت؟
امشب می توانم اندوهبارترین ِ ابیات را بسرایم.
اندیشیدن به این که دیگر اورا ندارم.
احساس این که وی را از دست داده‌ام.
گوش‌فراداشتن به شب ِ بی‌کرانه،
که بی او بسی بی‌ کرانه ‌تر است.
و شعر بر روح فرو‌می‌افتد، مانند شبنمی بر چراگاه.
چه باک که عشق من نتوانست او را نگاه دارد.
شب درهم‌ شکسته است و او در کنار من نیست.
همه ی ماجرا همین است.
در دوردست کسی می‌ خواند، در دوردست.
از دست دادن او، رنج‌مایه‌ی جان ناخشنود من است.
نگاهم در پی او است، گویی میل رفتن به نزد او را دارد.
دلم در پی او است، و او در کنارم نیست.
این همان شب است که دارد همان درختان را سپید می ‌کند
اما ما، دیگر همان که بودیم، نیستیم.
دیگر او را دوست نمی‌ دارم، تردیدی نیست؛
اما چه مایه دوست می ‌داشتمش!
صدای من باد را می‌ جُست، تا مگر به شنوایی او دست یابد.
از آن ِ دیگری. از آن ِ دیگری است،
هم ‌چون بوسه های پیشین من.
صدایش. پیکر تابناکش. چشمان بی‌کرانه‌ اش.
دیگر او را دوست نمی‌دارم، تردیدی نیست؛
اما شاید نیز دوستش می‌دارم.
آه که عشق چه زودپای است و؛ فراموشی، چه دیرپای.
از آن که در شب‌ هایی این ‌چنین، او را در میان بازوان خود داشتم،
از دست دادن او رنج‌ مایه‌ی جان ناخشنود من است.
هرچند این واپسین دردی باشد که او با آن مرا رنج می‌ دهد
و این، آخرین ابیاتی، که من برای او می ‌نویسم.

پابلو نرودا

Pablo Neruda

Pablo Neruda

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.