Home / Literature / مهدی اخوان ثالث / سروده ای از مهدی اخوان ثالث : پادشاه فصل ها پاییز

سروده ای از مهدی اخوان ثالث : پادشاه فصل ها پاییز

مهدی اخوان ثالث-4

پادشاه فصل ها پاییز

.
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر با آن پوستین سرد نمناکش
باغ بی برگی
روز و شب تنهاست
با سکوت پاک غمناکش
ساز او باران، سرودش باد
جامه اش شولای عریانی است
ور جز اینش جامه ای باید
بافته بس شعله ی زر تار پودش باد
گو بروید یا نروید هر چه در هر جا که خواهد یا نمی خواهد
باغبان و رهگذاری نیست
باغ نومیدان
چشم در راه بهاری نیست
گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد
ور به رویش برگ لبخندی نمی روید
باغ بی برگی
که می گوید که زیبا نیست؟
داستان از میوه های سر به گردون سای
اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید
باغ بی برگی
خنده اش خونی است اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در آن
پادشاه فصل ها،
پاییز

 

مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث

 

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*