Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : خجسته سيامک يکی پور داشت‬ , ‫که نزد نيا جاه دستور داشت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : خجسته سيامک يکی پور داشت‬ , ‫که نزد نيا جاه دستور داشت‬

poem-book-128

 

خجسته سيامک يکی پور داشت‬
‫که نزد نيا جاه دستور داشت‬
‫گرانمايه را نام هوشنگ بود‬
‫تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود‬
‫به نزد نيا يادگار پدر‬
‫نيا پروريده مراو را به بر‬
‫نيايش به جای پسر داشتی‬
‫جز او بر کسی چشم نگماشتی‬
‫چو بنهاد دل کينه و جنگ را‬
‫بخواند آن گرانمايه هوشنگ را‬
‫همه گفتنيها بدو بازگفت‬
‫همه رازها بر گشاد از نهفت‬
‫که من لشکری کرد خواهم همی‬
‫خروشی برآورد خواهم همی‬
‫ترا بود بايد همی پيشرو‬
‫که من رفتنی ام تو سالار نو‬
‫پری و پلنگ انجمن کرد و شير‬
‫ز درندگان گرگ و ببر دلير‬
‫سپاهی دد و دام و مرغ و پری‬
‫سپهدار پرکين و کندآوری‬
‫پس پشت لشکر کيومرث شاه‬
‫نبيره به پيش اندرون با سپاه‬
‫بيامد سيه ديو با ترس و باک‬
‫همی به آسمان بر پراکند خاک‬
‫ز هرای درندگان چنگ ديو‬
‫شده سست از خشم کيهان ديو‬
‫به هم برشکستند هردو گروه‬
شدند از دد و دام ديوان ستوه‬
‫بيازيد هوشنگ چون شير چنگ‬
‫جهان کرد بر ديو نستوه تنگ‬
‫کشيدش سراپای يکسر دوال‬
‫سپهبد بريد آن سر بی همال‬
‫به پای اندر افکند و بسپرد خوار‬
‫دريده برو چرم و برگشته کار‬
‫چو آمد مر آن کينه را خواستار‬
‫سرآمد کيومرث را روزگار‬
‫برفت و جهان مردری ماند از وی‬
‫نگر تا کرا نزد او آبروی‬
‫جهان فريبنده را گرد کرد‬
‫ره سود بنمود و خود مايه خورد‬
‫جهان سربه سر چو فسانست و بس‬
‫نماند بد و نيک بر هيچکس‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.