Home / Literature / شعرای افغانی / سروده ای از صوفی عشقری : كو شراب كهنی تا برد از هوش مرا‬

سروده ای از صوفی عشقری : كو شراب كهنی تا برد از هوش مرا‬

Sofi Ashqari-1

‫‫‫‫‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫كو شراب كهنی تا برد از هوش مرا‬
‫كه كشندم ز در ميكده بر دوش مرا‬

يوسف من سر بازار چه گفتی به رقيب‬
‫از خدا ترس بهر كوچهء مفروش مرا‬

گله مند از دگری نيستم ای آفت جان‬
‫تو نمودی بخدا بی سرو سر پوش مرا‬

داغ بر داغ نهادی و شكايت نكنم‬
‫شاد از آنم كه غمت ساخته گلپوش مرا‬

بعد از اين عشقری از من مطلب بيت و غزل‬
‫ديدنيهای جهان ساخته خاموش مرا‬

صوفی عشقری

Sofi Ashqari-2

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*