Home / Literature / رهی معیری / سروده ای از رهی معیری : جلوه ساقی‬

سروده ای از رهی معیری : جلوه ساقی‬

Rahi Moayeri-1

‫‫جلوه ساقی‬

*

‫در قدح عکس تو یا گل در گلاب افتاده است؟
مهر در آیینه یا آتش در آب افتاده است؟‬

باده روشن دمی از دست ساقی دور نیست
ماه امشب همنشین با آفتاب افتاده است‬

خفته از مستی به دامان ترم آن لاله روی
برق از گرمی در آغوش سحاب افتاده است‬

در هوای مردمی از کید مردم سوختیم
در دل ما آتش از موج سراب افتاده است‬

طی نگشته روزگار کودکی پیری رسید
از کتاب عمر ما فصل شباب افتاده است‬

آسمان در حیرت از بالانشینی های ماست
بحر در اندیشه از کار حباب افتاده است‬

گوشه عزلت بود سرمنزل عزت رهی
گنج گوهر بین که در کنج خراب افتاده است‬

رهی معیری

Rahi Moayeri-2

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*