web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ز اندازه بيرون تشنه ام ساقی بيار آن آب را‬ ‫, اول مرا سيراب کن وان گه بده اصحاب را

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ز اندازه بيرون تشنه ام ساقی بيار آن آب را‬ ‫, اول مرا سيراب کن وان گه بده اصحاب را

‫ز اندازه بيرون تشنه ام ساقی بيار آن آب را‬

اول مرا سيراب کن وان گه بده اصحاب را‬

من نيزچشم ازخواب خوش برمينکردم پيش ازاين

روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را‬

هر پارسا را کان صنم در پيش مسجد بگذرد

‬ ‫چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را‬

من صيد وحشی نيستم دربند جان خويشتن‬

‫گر وی به تيرم میزند استاده ام نشاب را‬

مقدار يار همنفس چون من نداند هيچ کس

‬ ‫ماهی که بر خشک اوفتد قيمت بداند آب را‬

وقتی درآيی تا ميان دستی و پايی میزدم

‬ ‫اکنون همان پنداشتم دريای بی پاياب را‬

امروز حالی غرقهام تا با کناری اوفتم‬

‫آن گه حکايت گويمت درد دل غرقاب را‬

گر بی وفايی کردمی يرغو بقا آن بردمی‬

‫کان کافر اعدا می کشد وين سنگ دل احباب را‬

‫فرياد میدارد رقيب از دست مشتاقان او‬

آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را‬

سعدی چو جورش میبری نزديک او ديگر مرو

ای بی بصر من میروم او میکشد قلاب‬

شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*