Home / Literature / اشعار خارجی ترجمه شده / سروده ای از غاده السمان‬ : زن عاشق سواره بر توسن توفان

سروده ای از غاده السمان‬ : زن عاشق سواره بر توسن توفان

Ghada al-Samman


زن عاشق سواره بر توسن توفان

.
با مورچه ها دوست خواهم شد
تا ياد بگيرم در سكوت و پنهانی

چون مورچگان، به سوی تو بيايم
و بی ذره ای هراس

رازهايم را در گوش تو بسرايم
من از سلاله ی اعرابم
مدرن و نوانديش

چه هراسی دارد
سواركار ماهر

از نشستن بر توسن توفان؟
كاركشتگان چيره را

از تندر سخن ها
چه باک؟
و از برق تهمت ها؟

با تپيدن های قلب تو
دوست خواهم شد

و زمان شبيخون پنهانم را
با تو خواهم گفت

با باد، دوست خواهم شد
تا رازهای پنهان دل آدميان را

برايم فاش كند

راز آنانی كه دريچه هايشان را بر بادها بسته اند
و با مرگ دوست می شوم

تا مرا مهربانانه با خود ببرد
با برگ نيز، دوستی می آغازم
تا مرا به حال خويش رها كند

و می خواهم دوست بشوم
با عشق تو

تا پيش از ميل به هم آغوشی
جذبه ی محبت را بياموزم و بيازمايم

و هبه را

نه اهلی كردن و شيفته ساريت را به خويش
آيا شادمان خواهی بود

كه باهم در مكتب تواضع و فروتنی
درس هايی مختص خويش، بياموزيم؟

بعد از آن لحظه

كه در گروه مهربانان رسوب كرديم
آيا اندوه در دل من

به خواسته اش نرسيده است؟
هنگام كه می بيند

از دانشگاه بدخويی
مدرک گرفته و فارغ التحصيل شده ايم؟
او، تا چه هنگام
خميده

در ژرفاهای تن من
با خاموشی طولانی من

درگير است؟
تا چه هنگام

بازجويی می كند
از حنجره ی من

كه با دشنه ی كبر و غرور
دريده شده است

در آرامش شب های اشتياق پنهانی من
به سوی تو؟

تا كدام زمان،
عشق ما

همچون كتيبه ای كبود
بر فراز دريا سقف زده است؟

اين پيشانی نوشت من است:
در خوابم راه بروم
و از قاره ها عبور كنم
تا
چگونه مردن را بياموزم

غاده السمان‬

Ghada al-Samman

Ghada al-Samman-2

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.