Home / Horoscope - Astrology / زن متولد مهر ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد مهر ماه

زن متولد مهر ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد مهر ماه

 ‫زن متولد مهر‬

Libra   300x300

 

‫زن متولد مهر ماه استخوانبندي درشتي خواهد داشت و نسبتا سنگين وزن خواهد بود. اما برغم تمام اين‬ خصوصيات زنانه، شما بارها در او علائمي از قدرت اراده و جديت و تصميم مي بينيد که با خلق و خوي زنانه‬ کمتر سازگاري دارد.از نظر طرز فکر شباهت هاي زيادي بين او و مردها مشاهده ميگردد و به هنگام بحث و‬ گفت و گو برداشت هاي او درباره موضوعات مختلف خيلي مردانه به نظر ميايد. از شنيدن اين حرف ها‬ دستپاچه نشويد و خيال نکنيد که اگر با يک زن متولد مهر ماه ازدواج کنيد، يک قاضي يا يک دادستان مرد را به‬
‫خانه خواهيد آورد. به هيچ وجه اينطور نيست، ظرافت هاي زنانه او آنقدر زياد، جالب و دل انگيز است که هرگز‬ باعث سلب آسايش شما نخواهد شد.زن متولد مهر در هر موقعيتي، چه جزئي و چه مهم، هوش ياري، انصاف و‬ قدرت استدلال خود را ظاهر ميسازد. اين موقعيت ها ممکن است از اينکه شما چرا نبايد پيراهنی که يک دکمه سر‬دست ندارد بپوشيد، چرا در اداره موفق نشده ايد که پست بهتري بدست بياوريد باشد.( در اين مورد آخر، گناه آن‬ عدم موفقيت را چنان ماهرانه بين شما و رئيس شما تقسيم ميکند که به هر کدام بيش از سه دانگ بيشتر نرسد).‬
‫در زن مهرماه اين قابليت وجود دارد که حتی با شخص خود منصفانه موضوعی را مورد بحث و گفت و گو قرار‬دهد و مسئله مورد نظر را در ترازوی سنجش و استدلال خويش بگذارد.خيال نکنيد که داشتن يک چنين همسر‬سنجيده و دقيقي حوصله شما را سر خواهد برد، درست بر عکس، شما در جوار يک چنين زنی ناگهان متوجه مي‬شويد که بيش از يک ساعت است داريد به حرف های او گوش مي دهيد بدون اينکه متوجه گذشت زمان شده باشيد‬ و از حرف ها و استدلالهای او به راه حل هاي باور نکردنی رسيده ايد. علت هم اين است که او در تمام طول مدتی‬ که مشغول بحث در اطراف موضوعی است، لحظه ای لبخند دلنشين و معروف خود را فرام وش نميکند و شايد‬رعايت همين ظاهر مطلوب و چاشني کردن همين لبخندهای مليح و بکار بردن جملات دلنشين و متقاعد کننده است‬ که موجب ميشود موفقيت های زيادی در قبولاندن منطق خويش به ديگران کسب کند. او براي قانع کردن‬
‫ديگران مطلقا از منطق استفاده نمي کند، البته در وهله اول چنين به نظر ميرسد که زن مهر ماه با قدرت کلام‬ خود غرور مرد را جريحه دار خواهد ساخت، در حالي که اين توهم عاري از حقيقت است زيرا او خيلي راحت‬ جراحت شکست دادن در بحث را با لبخند و حرکات ظريف و دوستانه خود التيام ميبخشد، از آن گذشته اين را‬ هم بايد دانست که اکثرا حق با اوست و راي را ميتوان راي ديوان عالي دانست. او براي ارضاي خودخواهي‬ خود منطق و دليل نمي چيند، بلکه همه چيز را با ترازوي عقل ميسنجد.اگر او يک مخبر سياسي و نويسنده باشد،‬در فصل انتخابات مي تواند قابليت بي نظير خود را در مقايسه جناح هاي مختلف و احزاب گوناگون و نقاط ضعف‬ و قدرت هر يک از آنها به بهترين وجه ممکن به منصه بروز برساند. صرف نظر از قابليت و علاقه ذاتي که در‬ زن متولد مهر براي سبک کردن رويدادها وجود دارد، از نظر امور احساسي، رفاقت و صميميت نيز او يک زن‬
‫تمام عيار است. حتي تمايل او به بحث کردن در واقع مبتني بر اين علاقه باطني اوست تصميم نهايي درباره هر‬موضوعي بايد چنان اتخاذ شود که به دوست، به محبوب و به فرد مورد علاقه او آسيب و ضرري وارد نيايد.‬
‫هرگز سعي نميکند نظر شخصي خود را به کسي تحميل کند و در استدلال هاي خويش احساسات و عواطف‬شخصي خود را به ميزان وسيع ناديده ميگيرد.براي آنکه بتوانيد خصوصيات اخلاقي زن متولد مهر را بهتر‬ درک کنيد، شايد بي مناسبت نباشد که مثالي بزنيم و مقايسه اي بين او و زنان ديگري که در ماه هاي مختلف سال‬ متولد شده اند، به عمل بياوريم. فرض کنيم شما در بين دوازده زن که هر کدام در يکي از ماه هاي سال متولد شده‬ اند نشسته ايد) که خود يک موقعيت بسيار جالب و استثنايي خواهد بود( و راجع به اين موضوع صحبت ميکنيد‬ که ايا براي فلان مهماني بايد از کارت دعوت استفاده بشود يا نه؟ مدعوين را به وسيله تلفن، پيغام يا کارت دعوت‬ به مهماني فراخواند. ابراز نظر خانم ها در اين باره به اين صورت خواهد بود‬ :
‫زن متولد فروردين: هيچ احتياجي به کارت نيست، من از تلفن استفاده مي کنم.‬
‫زن متولد ارديبهشت: کمتر اتفاق مي افتد که من مجبور به دعوت از ديگران بشوم. معمولا دوستان من خودشان‬ به ديدن من ميآيند.‬
‫زن متولد خرداد: کارت دعوت؟ چه حوصله اي، کي وقت اين کارها را دارد؟‬
‫زن متولد تير ماه: ارسال کارت دعوت خيلي خشک و رسمي است، من ترجيح ميدهم با نامه دوستانه مهمانان را‬ دعوت کنم .‬
‫زن متولد مرداد: خوب اگر اين کارت ها جالب و خيلي زيبا باشند، ارسال آنها عيبي نخواهد داشت .‬
‫زن متولد شهريور: من بايد بروم از دوستم بپرسم ببينم نظر او چيست ؟‬
‫زن متولد آبان: اگر من تلفن بکنم و آنها منزل نباشند، ميهمانيم را از دست خواهند داد. من کارت را ترجيح مي‬دهم.‬
‫زن متولد آذر: خداي من مگر هنوز هم از وسيله کارت استفاده مي شود؟‬
‫زن متولد دي: ارسال کارت سنت خوبي است، اما بايد تزئين آن ساده و معمولي باشد.‬
زن متولد بهمن: من تصميم خودم را موقعي ميگيرم که بدانم روز مهماني هوا ابري يا آفتابي خواهد بود؟‬
‫زن متولد اسفند: براي من فرستادن کارت يا استفاده از وسايل ديگر علي السويه است، من هميشه حس ميکنم که‬ چه کساني مايل به ديدن من هستند و چه کساني مايل نيستند. براي دعوت دسته اول، ممکن است از هر وسيله اي‬ استفاده کنم .‬
‫و اما زن متولد مهر: خوب اين بستگي به موقعيت زمان و مکان دارد، راه درستش اين است که آدم کارت‬ بفرستد،به نظر من اين کار، يک کار فوق العاده جالب است اما از طرف ديگر اين روزها استفاده از اين وسيله‬ ممکن است حمل بر خود نمايي و تظاهر بشود و عده اي از دوستان صميمي انسان برنجند که چرا کارت فرستاده‬ ايم و تلفن نکرده ايم. از اين گذشته زن امروزي هم گرفتارتر از آن است که وقت اين همه تلفن کردن را داشته‬ باشد . طبيعي است که آدم بايد به دلايلي که در وراي سنت ها وجود دارند نيز توجه کند. در اينجا نيز هستند کساني‬که نميتوانند از کارت دعوت استفاده کنند، براي مثال اگر خريد کارت و تميز کردن و ارسال آن تحميلي به‬ بودجه خانواده بشود، نبايد از آن استفاده بشود و جه بسا که خرج تلفن کردن آسان تر باشد، از سوي ديگر من نمي‬توانم منکر اين حقيقت بشوم که استفاده از کارت يک کار شيک و عمل دوست داشتني است که ارزش آنرا دارد‬ که آدم قدري از پول خود را خرج آن بکند، حتي اگر مجبور بشود از خرج هاي ديگر خود بزند. به نظر من کارت‬ دعوت بايد چاپي باشد، البته اگر کسي هنرمند باشد، مي تواند آن را خودش طرح ريزي و نقاش ي کن د طبيعي است‬ در ارسال يک چنين کارتي بايد کمال دقت را به عمل آورد زيرا برخي از طبقات جامعه ممکن است مورد سوء‬ تعبيراتي قرار بگيرند. براي مثال اگر يک چنين کارت دعوتي را براي اوناسيس بفرستيد، خوشش نميايد، اما‬
‫کداميک از ما اوناسيس را دعوت مي کند؟ دوستان نزديک و صميمي اينجور کارت ها را خيلي دوست دارند.‬ زيرا خيلي خصوصي تر از کارت هاي چاپي است، در حالي که کارت هاي چاپي بيشتر رايج و قابل قبول مي‬باشند، و يا لااقل به نظر من چنين است.ملاحظه ميکنيد که او چطور خودش با خودش به بحث و گفتو گو مينشيند‬و از ديدگاه هاي مختلف و نقطه نظرهاي گوناگون مسئله را ميسنجد و بررسي ميکند؟ او در اين کار آنقدر پيش‬
‫ميرود تا سر انجام بتواند به يک تصميم نهايي که کليه جوانب امر در آن منظور شده باشد، برسد.در آشنايي و‬ دوستي خود با يک زن متولد مهر خيلي زود به اين حقيقت پي ميبريد که او جدا از انصاف و قضاوت بيطرفانه‬ نميتواند زندگي کند. به نظر او هر کاري و هر تصميمي بايد انساني و عادلانه باشد. طبيعي است که راجع به‬ فرستادن يا نفرستادن کارت دعوت اين همه فلسفه ميچيند، کاري دشوار و خسته کننده است، اما ديري نميگذرد‬ که با توجه شديد او به رعايت انصاف و قابليت چشمگير او در قضاوت صحيح ايمان شما را به هوشمندي او جلب‬ ميکند .معمولا زن ها به هنگام گفت و گو درباره يک موضوع نه تنها نظر شخصي خود را بيان ميدارند، بلکه‬ ‫اين نظر بسته به موقعيت زمان و مکان تحت تأثير شديد احساسات ايشان قرار ميگيرد و منظور شان توأم با‬ اغراض احساسي است در حالي که اين امر در مورد زن متولد مهر به هيچ وجه صدق نميکند. براي او نظر‬ شما، دوستانش، خودش و ديگران ارزش مساوي دارند که هر کدام ميتوانند گوشه تاريکي را روشن سازند، به‬ شرط آنکه عادلانه و منطقي باشند.بيشتر زنان متولد مهر چه قبل از ازدواج، و چه بعد از ازدواج مشغول کار‬ هستند زيرا براي خريد چيزهايي که سخت به آن ها علاقمند هستند، نيازمند به پول ميباشند. او عاشق تجمل است‬ و دلش ميخواهد که گرانبها ترين لباسها زيبا ترين اسباب خانه ها و کمياب ترين عطر را داشته باشد و به همين‬ دليل ميرود کار ميکند تا پول کافي در دسترس داشته باشد. او پول را براي يک منظور ديگر هم لازم دارد و‬
‫آن ايجاد رفاه براي مرد زندگي و مورد علاقه اش ميباشد. اگر در گنجينه دل يک زن متولد مهر يک جواهر‬ گران قيمت و بي نظير وجود داشته باشد، زن مهر ماه از انزوا و تنهايي تنفر دارد. هميشه در ميان جمع حلقه‬ دوستان است. به اصل دوستي و صميميت معتقد بوده و حق دوستي را ادا ميکند. همراهي، چه در کارها و چه‬ در امور احساسي نياز واقعي وي محسوب ميشود. او دوست ندارد که تنها کار کند و عملا قادر به زندگي بدون‬ شريک نيست. زنان متولد مهر که به نزد فالگير میروند، فقط دو سئوال از او ميکنند. چه موقع يک آدم همرنگ‬ براي همکاري صميمانه قلب دوستش داشته باشم؟ و چه موقع يک آدم همرنگ براي همکاري صميمانه پيدا خواهم‬ کرد؟ از نظر او ازدواج يک معامله پاياپاي و متقابل ديگري واجب و لازم الاجراست.شما رياست هيئت مديره‬ انجمن را به عهده داريد، اين افتخار از آن شمامي باشد، و او هم مدير عامل انجمن ميباشد و وظيفه دارد که جلو‬
‫اشتباهات شما را با روش خاص خود بگيرد، در کارها بين عشق و دوستي و منطق و انصاف و عمل تفاوت مي‬گذارد و حساب آن دو را اصلا به همين دليل خواهان آن است که تا سر حد امکان در کارها و فعاليت هاي‬ اجتماعي شوهر خود شرکت داشته باشد. او ميخواهد که قائم مقام شوهرش محسوب بشود و در عین حال آنقدر‬ منطق و هوشمندي دارد که رهبري شوهر را از جان و دل قبول داشته باشد و يا وقتي مرد ميخواهد شغل و‬
‫حرفه خود را عوض کند و يا دست به فکر جديدي بزند، از وي حمايت کند و راه و چاه را به او نشان بدهد. يک‬ چنين اموري را جزو وظايف خاص همسري خويش ميداند و در اين گونه مواقع به هموارکردن راه پيشرفت و‬ موفقيت شوهر و جلوگيري از اشتباهات احتمالي وي ميپردازد .شما بايد حتم داشته باشيد که يک چنين زني از‬ عهده انجام اين مشاورات به خوبي بر ميايد و لياقت آن را دارد که به وي ميدان فعاليت و ابراز وجود داده شود.‬
‫زن متولد مهر به هيچ وجه مايل نيست که به صورت باري روي گرده شوهر خود باشد. او بيشتر ميل دارد که‬ موانع سر راه همسر خود بر طرف سازد. او به اين خواسته طبيعي خويش با ظريف ترين وجه ممکن جامه عمل‬ ميپوشاند( مگر اينکه والدين او متولد فروردين باشند که در اين صورت بايد گفت گاهي اوقات با مشکلات جدي‬ مواجه است).زن متولد برج تراز به طور کلي بسيار فهميده است و قدرت تجزيه و تحليل فراوان دارد و ميتواند‬ در حل مشکلات اداري و يا تجاري فوق العاده مفيد باشد. کمتر اتفاق ميافتد که از روي احساسات تصميمي‬ بگيرد و يا در اخذ تصميم عجله به خرج بدهد و نظرياتي که او به شما ارائه ميدهد، اغلب خيلي بهتر و عملي تر‬ از نظريات وکيل مدافع شماست.الهه حکم بر اين زن ونوس است و هم او است که وي را وادار ميسازد، و يا‬ بهتر است بگويم اين قابليت را به او ميدهد که گوهر گرانبهاي عقل و درايت خويش را بر تارک زيباترين‬ انگشترهاي جهان به انگشت همسر خود بکند. اگر نخواهيم مطلب خود را در قالب جملاتي اين چنين اديبانه بيان‬ کنيم، ميتوان گفت که دست آهنين او در يک دستکش مخملي قرار دارد و چنان با قدرت و در عين حال نرمي و‬ لطافت در موقع حساس به ميان ميايد که به سرعت مانع از اشتباهات و ندانم کاري ها ميگردد. مردان متولد‬ فروردين، آبان، مرداد و ارديبهشت معمولا يک چنين زني را شريک صادق و عاقل و داناي خود ميبينند و به‬ پرستش و ستايش وي مشغول ميشوند، اما يک چنين ستايشي يک جانبه نيست زيرا او نيز شوهر خود را مي‬پرستد. دوستان و اقوام با ديدن زندگي خانوادگي اين زن با شوهر و بچه هايش بي اختيار به ياد زندگي پر از صلح‬ و صفاي آدم و حوا خواهند افتاد.شما در زندگي مشترک با زن متولد مهر از مزاياي اخلاقي زيادي برخوردار‬ خواهيد بود. او هرگز نامه شما را باز نخواهد کرد زيرا اصلا مايل نيست که غرور و شخصيت خود را بشکند. او‬ هم چنين هيچگاه اسرار شما را به دوستتان بازگو نخواهد کرد و يا در مقابل رئيس اداره تان به شما بي احترامي و‬
‫يا کم محلي نخواهد کرد. او در همه حال رازدار و وفادار و حرمت نگه دار است. بسياري از مردهايي که زنان‬ متولد مهر دارند، ترقي خود را مرهون رفتار زن خويش ميدانند. مثلا چه اين زن بدون اينکه کوچکترين‬ انحرافي از جاده وفاداري پيدا کند، به هنگام مواجه شدن با کار فرما يا رئيس همسر خويش درست از همان لبخند‬ و ظرافتي استفاده ميکنند که روز اول براي آب کردن دل پسر مورد علاقه خود بکار برده بود. او با شرم و‬ جذابيتي که دارد، در بين دوستان و همکاران براي شوهر خويش دوست يابي ميکند و ميکوشد که با ايجاد يک‬
‫روابط عمومي گرم و دلچسب راه موفقيت شوهر خود را هم وار بسازد. او عشق خود را نسبت به شما عملا به‬ اثباب ميرساند. و در ناز و نوازش مغازله هرگز کوتاهي نخواهند کرد . زبان نرم او و جملات بجا و زيباي او‬ هر دل سنگي را نرم ميکند.داشتن يک چنين همسري مترادف است با داشتن يک خانه بسيار جالب و مرتب.‬
‫درتزئين منزل از رنگ هاي شاد استفاده میکند و در ترکيب آنها چنان استادي از خود نشان ميدهد که گويي يک‬ نقاش است. مبل ها و اثاثيه منزل او نيز در نوع خود بسيار زيبا خواهند بود. تابلوهايي که به ديوارها آويزان مي‬شوند، يه تنها از روي سانتيمتر، بلکه از روي ميليمتر نصب ميگردند. غذاي شما و بچه هاي در اغلب موارد سر‬ساعت سرو ميشوند و تنوع لازم در طبخ آن ها به دقت مراعات خواهد شد.علاوه بر اينها، زن متولد مهر را با‬ انواع گل ها وگلدانها و ساير لوازم تزئيني ميآرايد و در عين حال از ترتيب دادن گهگاه يک شام دو نفره عاشقانه‬ در زير نور شمع غافل نمی ماند. برای زن متولد مهر خانه داري يک شغل تمام وقت و براي تمام عمر محسوب‬ ‫ميگردد .شغلي که بر خود فرض لازم و واجب ميداند در آن به حد کمال برسد .اماهمزيستي او تا وقتي شاعرانه‬ و صميمانه و نرم و لطيف است که شما نيز احترامات متقابل را حفظ کنيد و جانب عدل و انصاف را نگه‬داريد. پناه به خدا اگر بخواهيد نقش فرمانده و آمر براي او بازي کنيد و هي راه برويد و ايراد بگيريد و دستورات‬ بيسر و ته صادر کنيد و از همسر خود بخواهيد که مثل يک کنيز از فرامين و هوس هاي شما اطاعت و‬
‫فرمانبرداري کند و از ترس خشم سرور خويش جرأت نکند جز بله چيز ديگري بگويد. اگر خداي نکرده از زمره‬ اين قبيل شوهران باشيد که او با يک نقشه بسيار زيرکانه شما را از تحت فرماندهي به زير ميکشد و زندگي با‬ حقوق مساوي را در کنار شما آغاز ميکند و شما يک وقت چشم باز ميکنيد و ميبينيد که از پشت بام عدم‬ مساوات کم کم پايين آمده ايد و نه تنها با او سر يک سفره نشسته و هم تراز او شده ايد، بلکه چه بسا که رتق و فتق‬
‫امور را نيز هرگز بدون صلاحديد او انجام نميدهيد. آن دست آهنين با دستکش هاي مخملي که گفتم يادتان هست؟‬
‫زن مهر ماه از اين دست پولادين مخمل پوش به موقع و با تدبير استفاده ميکند و بدون جنگ و کشمکش وجنجال،‬عدم تعادل ها را از ميان بر ميدارد. اين زن تنها مخلوقي است که از فولادي به نرمي موم ساخته شده است و‬ مشابه آن به طور حتم در هيچ يک از ماههاي ديگر سال ديده نميشود.قدرت بيمانند او در آرام ساختن‬ عصبانيت ها و ناراحتي هاي شما ممکن است موجب ايجاد اين فکر در شما بشود که او موجودي ضعيف وبيش از‬ اندازه صلح جوست و در مقابله با رويدادهاي ناگهاني به کلي درمانده ميشود. بگذاريد از همين الان بگويم که‬ اگر چنين ميانديشيد، سخت در اشتباه هستيد. در سطور بالا اشاره کردم باطن زن مهر ماه از فولاد ساخته شده‬ است و اگر ملاحظه ميکنيد که اين چنين نرم و ملايم و ظريف است، به اين علت است که از جنگ و جدال بيزار‬ است، و اگر چه خودش گاهي در مظان اين اتهام قرار مي گيرد که جنگ افروز است ولي اگر خوب دفت کنيد،‬ متوجه ميشويد که در پشت اين ظاهر ملايم اراده اي قوي و روحي مقاوم و دلير پنهان است و در بحراني ترين و‬ سخت ترين لحظات کشتي خانواده را روي امواج متلاطم دريا استوار نگه ميدارد و قدرت مبازه اي شگرف از‬ خود نشان ميدهد.پس از مدتي زندگي با يک زن متولد مهر متوجه ميشويد که خيلي بيش از حد تصور به کمک‬هاي او، مخصوصا به هنگام گرفتاري نيازمند هستيد. دستپاچه نشويد و فورا نگوييد من با يک چنين زني ازدواج‬ نميکنم چون نميخواهم محتاج زني باشم، زن ظرفيت اينجور چيزها را ندارد و در زندگي مرتب سرکوفت‬
‫کمک هاي خود را به من خواهد زد. يک چنين فکري مطلقا اشتباه است زيرا او نه تنها چيز مهمي که او در‬ زندگي از شما انتظار دارد، داشتن انصاف و مهرباني و رعيت مسئوليت ها و وظايف همسري است. عجيب آنکه‬ خود نيز مسئوليت هاي فراواني را به عهده ميگيرد. اين زن نه تنها خريد و تهيه غذا و مرتب نگاه داشتن منزل و‬ لباسشويي و اطو را شخصا عهده دار ميگردد بلکه چه بسا رسيدگي به گل هاي باغچه و آب دادن آنها‬ را نيز به اين مسئوليت ها بيافزايد.زن متولد برج تراز به کودکان خوب ميرسد و از نثار عشق خود به ايشان‬ ذره اي مضايقه ندارد، اما از نظر ميزان عشق و علاقه آنها را خيلي خيلي بعد از شما قرار ميدهد. بچه ها قسمت‬ هاي وسيعي از قلب او را اشغال ميکنند اما هرگز موفق به رخنه به آن گوشه دنج و اختصاصي که متعلق به شما‬ است، نخواهندشد. يک چنين مادري به کودکان خود لباس هاي بسيار جالب و زيبا ميپوشاند و شما آنها را هميشه‬
‫در کمال نظافت ميبينيد. مادر متولد مهر معمولا خيلي مهربان است اما سهل انگار نيست و در صورت لزوم‬ خيلي هم جدي و سخت گير است. روان شناسان معتقدند او فقط به اين دليل بچه دار ميشود که بتواند موجبات‬ نشاط بيشتر شوهرش را در منزل فراهم بياورد. يکي از اولين جملاتي که او به بچه هاي خود ياد ميدهد اين است‬ که : خدايا پدر ما را سالم نگاه دار. او هرگز اين امکان را به کودکان خود نميدهد که احترام پدر را نگاه ندارند،‬
‫و در عين حال آغوش او هميشه پناهگاه بسيار مطمئني براي کودکاني است که بيش از حد لزوم مورد تنبيه و‬ توبيخ پدر قرار گرفته اند.علاقه ذاتي متولدين مهر به شيرينيجات و انواع تنقلات آنها را هميشه در معرض‬ خطر چاقي قرار ميدهد و شما اگر از زمره مردان نادري هستيد که از وجود يک پرده گوشت روي بدن زن‬ خوشتان نميايد، بهتر است مراقب ناخنک زدن هاي دائمي او به ظرف شکلات باشيد. راستي، گاهگاهي اتفاق مي‬افتد که شما در او نوعي حالت فرماندهي احساس ميکنيد، به اين موضوع خيلي اهميت ندهيد زيرا يک چنين‬ حالتي فقط در او ديده ميشود که از نظر احساسي تعادل بين دو کفه ترازو در او به هم خورده باشد و وقتي علت‬ ناراحتي او از بين رفت، خيلي زود موفق به برقرار کردن تعادل ميگردد و دوباره همان آدم معقول و منصف و‬ آرام سابق خواهد شد. اگر شما يک زن متولد مهر در خانه داريد، سعي کنيد تعادل شاهين ترازوي او را به هم‬ نزنيد.‬

Zodiac

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.