Home / Horoscope - Astrology / زن متولد شهریور ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد شهریور ماه

زن متولد شهریور ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد شهریور ماه

زن متولد شهريور‬

virgo(1)

 

زن متولد شهريور ماه بسيار احساساتي، بي ريا و تزوير خوش قلب، خواستار عشق حقيقي و وفادار به همسر و‬ خانواده است.گفته شد که اسم صورت فلکي اين ماه : باکره ” است و شما لابدبا توجه به مفهوم اين کلمه تصور‬ ميکنيد که زن متولد شهريور موجودي است چشم و گوش بسته، آرام و پاک و منزه مثل يکدانه برف، در حالي‬که هيچ بعيد نيست که سخت در اشتباه باشيد. به هر صورت بهتر است تا اين قسمت را تمام و کمال نخوانده ايد،‬ درباره او قضاوت نکنيد،خوبي ها و بدی های او برايتان روشن خواهد شد و بعد ببينيد که چطور آدمی است.درباره‬ اين موجود پرشور رک و راست خيلي چيزها وجود دارد که شما بايد بدانيد. او از جمله کساني است که ممکن‬ است عيب داشته باشد، اما به طور حتم غل و قش در کارش نيست. اگر بگوييم که زن متولد شهريور ماه ذاتا با‬ شرم و حيا است، حقيقت محض را گفته ايم و در اين مورد جاي کوچکترين شک و ترديدي نيست. محال است وي‬را در يک سو مسخره و يا در رل يک دلقک ببينيد. با وجود اين، او يک زن است، مجهز به تمام حربه هاي‬ زنانه، ثبات قدم در شادي آفريني، در مواقعي که آن را لازم تشخيص بدهيد و در يک چنين مواقعي هر چند سنگ‬ هم که بر سر راهش انداخته بشود، نه از ادامه کار خود باز ميماند و نه اينکه اشک از چشم هايش جاري مي‬گردد.اگر در جايي خوانديد که يک زن متولد شهريور قانون شکني کرده است، مطمئن باشيد که داريد عوضي مي‬خوانيد. او ذاتا از يک چنين رفتاري بيزار است و اين وفاداري نسبت به قانون را در مورد قانون عشق نيز حفظ‬ ميکند، البته عشق حقيقي، زيرا او به انواع عشق هاي ديگر اصلا علاقه اي ندارد. اگر زن متولد شهريور‬ مشاهده کند که عشق وي حقيقي نيست، در قطع آن کوچکترين دودلي و ترديدي به خود راه نميدهد و به هنگام‬ اجراي تصميم خود کوچکترين دودلي و ترديدي به خود راه نمي دهد و کوچکترين‬ هيجاني هم از وي مشاهده نميشود. او همان قدر که از به هم زدن کانون خانوادگي خود تنفر دارد،از ريا کاري و‬ دغلبازي در عشق خود بيزار است.وقتي او عشق را به عنوان يک عشق حقيقي قبول کرد، صداقت ذاتي اش‬
‫موجب مي گردد که عميقا و از جان و دل خود را وقف آن بکند و به اين دليل به هيچ کس و به هيچ چيز اجازه نمي‬دهد که اين خلوص ملکوتي را خدشه دار سازد. او تنها زني است که در آن واحد هم احساساتي و هم اهل عمل‬ است.عشق زن متولد شهريور از آنچنان گرمي و خلوصي برخوردار است که بدون شک مورد رشک و حسد‬ ديگران قرار ميگيرد، اما اين گرمي و مخصوصا حصول اطمينان از خلوص آن ممکن است مدتي وقت بگيرد.‬ اين درست است که عشق، چه از نظر جنبه هاي احساسي و چه از نظر جنبه هاي جسماني، براي يک زن متولد‬ شهريور چنان مهم به نظر نميرسد و در او نوعي صبر و تحمل بي پايان نسبت به ابراز آن مشاهده ميگردد، اما‬ هستند تعدادي زيادي از مرداني هم که معتقدند در امور احساسي و عشقي بايد خيلي آهسته و رمانتيک قدم برداشت‬و پيش رفت.‬
با او جر و بحث نکنيد
‫زن متولد شهريور جانبدار کمال است، اما اين حرف مفهومش اين نيست که خودش هم از هر نظر کامل است.‬ نقاط ضعف او گاهي اوقات خسته کننده ميشوند. براي مثال او ايمان کامل دارد که در اين دنيا هيچ کس نمي تواند‬ کاري را بهتر و کاملتر از او انجام بدهد و نيز سخت عجول است. ايا هرگز پيش نيامده است که يک چنين زني را‬ در انتظار گذاشته باشيد؟ او وقتي عصباني است، داد و قال راه نمياندازد، در و ديوار را به ه م نم ي ري زد و‬
‫بشقاب ها را روي سر شما نمي شکند، اما اگر مورد آزار و اذيت قرار بگيرد، ممکن است تمام اين کارها از او‬ سر بزند. در مناسبات خود با زن متولد شهريور سعي کنيد از جر و بحث کردن با او خود داري کنيد، زيرا اين‬کار به طور حتم دردي را دوا نمي کند و هرگز اين احتمال وجود ندارد که شما برنده بشويد. اگر خواستيد از وي‬ عذر خواهي کنيد،اين کار را مختصر و مفيد انجام بدهيد. او به هيچ صورتي حاضر نيست آلت دست و دلقک‬ ديگران بشود. هوشياري و دقت نظر فراوان وي موجب ميگردد که مچ تردست ترين دروغگو را براي‬
‫کوچکترين دروغ بگيرد،همچنان که چشمان تيز بينش ميتواند کوچکترين تار موي زني را روي شانه لباس شما‬ تشخيص بدهد. او به طور حتم آدمي ساده و بدون تزوير و ريا است. اما در عين حال حواسش فوق العاده جمع‬ است. نميتوان گفت که اگر پيراهن هاي شما را براي شستن و اتو کردن به لباس شويي بدهد،هر روز به آنجا سر‬ ميزند تا ببيند ايا اثري از روژ لب روي يخه آنها هست يا نه، يا لااقل اينکار را در دوره نامزدي خود انجام‬ نميدهد، اما بعد از ازدواج گاهگاهي کارهايي از اين‬ قبيل را حق مسلم خويش ميداند‬ اين زن در مقابل اقرار به گناهان خويش سر سختي عجيبي نشان مي دهد و به اين دليل شما بايد خطاهاي ويرا با‬ ملايمت تمام و به نحوي که جنبه انتقاد نداشته باشد، به وي گوشزد کنيد. به علاوه اين را هم در نظر داشته باشيد‬ که عليرغم جنبه هاي ظاهري، در اغلب موارد حق با او است و شما اصلا برايتان مهم نيست که حق با چه کسي‬ بوده است. اگر بتوانيد از توصيه هاي او در امور مالي بهره برداري فراوان بکنيد، و يا لااقل بهتر خواهد بود که‬ تنظيم بودجه منزل را به عهده وي واگذار کنيد. او در اين زمينه قابليت فراوان از خود نشان ميدهد. اگر در جوار‬ او هستيد، از انجام کارهاي بچگانه اي نظير جويدن آدامس خودداري کنيد، زيرا شما به هر صورت به قدر کافي‬ موضوع براي جر و بحث کردن با او خواهيد داشت و ديگر لازم نيست که چيزي به آن اضافه کنيد. به همين ترتيب پوشيدن لباس هاي بسيار فانتزي را هم بايد کنار بگذاريد. با وجود اين، اگر او عاشق شما بشود، ميتوانيد‬ يک روز در ميان صورت خود را نتراشيد و يا در گرفتن دوش امسک به خرج بدهيد. در دوران نامزدي هر بار‬
که به ديدن وي ميرويد، خوشبوترين ادکلن ها را به خود بزنيد، مرتب ترين لباس ها را بپوشيد، سرتان را با دقت‬ هر چه بيشتر شانه بزنيد و قشنگ ترين کراوات ها را بزنيد، تا پاداش خود را بگيريد، و اين پاداش اين است که‬ چند قدم مانده به در منزل او، قيافه آدم هاي عصباني را به خود بگيريد و وقتي علت را جويا شد، تراکم ترافيک را‬ بهانه بياوريد. او با وجود پي بردن به دروغتان، شما را با خوشرويي تمام پذيرا ميگردد‬ .
زني هوشيار و جوياي کمال
‫هرگز نخواهيد که او پا به پاي شما به تماشاي مسابقات اتومبيل راني و فوتبال بيايد. شرح شجاعت ها و قهرماني‬ خودتان را هم براي دوستانتان تعريف کنيد نه براي او. در عوض وقتي با او هستيد، مرتبا اين نکته را يادآور شويد‬ که از اينکه مي بينيد او دختر سر به هوا و جلفي نيست، بسيار مسرور هستيد. او از آن دخترهايي هم نيست که با‬ شما به مشروب خوري بنشيند. زن متولد شهريور در هيچ کاري زياده روي نميکند و خوب مي تواند از خود‬
‫مراقبت کند و در اين مورد اصلا نيازي به حمايت شما ندارد. هرگز سعي نکنيد که قدرت جسماني خود را به رخ‬ او بکشيد و در برقرار کردن رابطه نزديک و خيلي صميمي هم قدم پيش نگذاريد و عجله اي به خرج ندهيد .اگر‬ قدري تحمل به خرج بدهيد، به طور حتم موفق تر خواهيد بود و به طور خلاصه سعي کنيد هميشه او پيشقدم‬ باشد.در ابراز صميميت محتاطانه قدم برداريد و با نزاکت تمام پيش برويد، زيرا در غير اينصورت هيچ يک از‬ سازهاي ارکستر شما با هم هم آهنگي نخواهند داشت. صحبت از ارکستر شد، پس بايد بگويم که او به احتمال خيلي‬ زياد از تأتر خوشش ميايد. نمايشنامه هاي رمانتيک روي او تأثير ميگذارند و در اين حالت احساسات کنترل‬ شده خود را راحت تر بروز مي دهند. از اين گذشته او معمولا يک منتقد بسيار ورزيده است و اين امر همراه با آن‬ هوشياري ذاتي که دارد، به وي امکان مي دهد که در سالن هاي تأتر يک تماشاگر طراز اول باشد. قدرت تشخيص‬ و تميز نيز يکي ديگر از اختصاصات اوست. پس جاي تعجب نيست که او نسبت به نمايشنامه ها، کتاب ها و‬ کنسرت هاي درجه اول علاقه فراوان از خود نشان ميدهد و در عين حال آنها را به باد نقد ميگيرد. اين علاقه‬ به انتقاد شامل رنگ کراوات شما، نحوه شانه کردن موهايتان و حرفهايي که ميزنيد نيز ميگردد. انتقاد براي او‬ مثل تنفس براي شما است. او پيوسته جوياي کمال است و خود نيز در اين کار پيوسته پيشقدم مي باشد. اما اين‬
‫موضوع را حتما به خاطر داشته باشيد که انتقاد به هيچ صورتي نبايد شامل حال او گردد. اين کاملا به صلاح شما‬ است که از نشان دادن عکس العمل انتقاد آميز نسبت به رفتاري که با شما دارد، خودداري کنيد. او خودش تئوري‬ انتقاد از خود را به شديد ترين وجه به موقع اجرا ميگذارد و به همين دليل هم هست که اولا رفتار و کردارش‬ تقريبا بدون نقص ميباشد و در ثاني خود را نيازمند به راهنمايي و انتقاد ديگران نميداند. يکي از مزاياي داشتن‬ ‫زن متولد شهريور اين است که او در منصرف کردن شما از افکار ناراحت کننده اي در سر داريد، يد طولاني‬ دارد و اين کار را آنچنان استادانه انجام مي دهد که شما بعد از مدت ها به آن پي ميبريد. علاقه و مهارتي که او‬ در اين کار از خود نشان مي دهد، ميتواند مبين آن باشد که از درگير شدن با مشکلات همسر خود و حل و فصل‬ کردن آن ها لذت ميبرد‬ .
آتشي زير خاکستر‬
‫از نظر وفاداري کمتر ممکن است يک زن متولد شهريور را ببينيد که به خاطر مقابله به مثل و انتقام جويي راه‬ خطا را بپيمايد و اگر او شما را واقعا دوست داشته باشد، ميتوانيد با خيال راحت به وي اطمينان داشته باشيد .از‬ نظر عشق هم قلب او خيلي گرمتر از آن است که به ظاهر مشاهده ميگردد .به اين دليل اگر از وي احساسات‬ پرشوري مشاهده نميشود، دليل بر آن نيست که از اين موهبت برخوردار نيست. پس اين موضوع را هميشه به‬ خاطر داشته باشيد و نسبت به رفتار او با خودتان و ديگران خيلي سطحي و سريع قضاوت نکنيد. احساسات عاشقانه او حالت آتش زير خکستر را دارند و هر لحظه ممکن است اين خاکسترها کنار بروند و باعث تعجب شما‬بشوند. زن متولد شهريور به طرز ناراحت کننده اي وسواسي و دقیق است و در عوض يکي از رئوف ترين،‬دست و دلبازترين و خوش قلب ترين مردم روزگار است. به نظر ما اگر زن متولد شهريور وجود نداشت، دنيا پر‬ از معايب کوچکي ميشد که تحمل مجموع آن ها براي بشر غير ممکن بود. اگر در او رفتار انتقاد آميز هست،‬
‫قدرت نشان دادن راه چاره هم وجود دارد و به عبارت ديگر، انتقاد او را به هيچ صورتي نبايد با عيب جويي اشتباه‬ بگيرد. پس از يکي دو سال زندگي مشترک به اين نکته پي خواهيد برد که او زني بسيار دقيق و هوشمند است و‬ اگر اسباب ناراحتي وي فراهم نشود، خيلي هم سرزنده، شاد و مجلس آراست .خنده هاي او آشکارا به شما مي‬فهماند که ايا از بودن در بين عده اي رضايت خاطر دارد يا بر عکس ناراضي است. او گول زرق و برق را نمي‬خورد، پس سعي نکنيد که ايده ها و برنامه هاي فانتزي را به وي بقبولانيد. از نظر او حقيقت زيبا، و زيبايي‬ حقيقت است. سعي کنيد شيوه خاص زندگي وي را درک کنيد و آن را بپذيريد، و آن وقت ببينيد که با چه ظرافت‬ زنانه اي کفش هاي سرپايي شما را جلو پايتان جفت ميکند و چطور با مهارت تمام اوقات تلختان را خوش مي‬سازد. او جسم و روح خود را درست در اختيار کسي ميگذارد که به وي اطمينان مطلق داشته باشد و چون فوق‬ العاده باريک بين است، کوچکترين حرکات و وقايع از نظرش پوشيده نميماند و بر غم رئوف بودن و مهرباني ذاتي‬ خود اگر لازم باشد، ميتواند بسيار پرخاشگر و خشن بشود .در محيط خانوادگي شهامت و حس مسئوليتش موجب ميگردد که وابستگي و روابط نزديکي بين اعضاي خانواده پيدا کند. به احتمال قوي زن متولد شهريور‬ ‫آشپز قابلي است و هرگز غذايي جلو شما نميگذارد که از خوردن آن ناراحت بشويد و منزل را هم هميشه مرتب‬ و پاکيزه نگاه ميدارد و به جاي آنکه ظروف روي ميز هال را مملو از شکلات کند (که براي دندان ها و سلامتي‬ مضر است) آن را پر از ميوه ميسازد. اگر شما زن متولد شهريور داريد، بچه هاي خود را هرگز با بيني پاک‬ نکرده، لباس هاي پاره و صورت کثيف نخواهيد ديد. او به کودکان خود اجازه نمي دهد که با کتاب ها و کاغذهاي‬ شما بازي کنند يا اينکه پا را از حدودي که برايشان مقرر ميسازد، فراتر بگذارند، و خلاصه انضباط کامل را‬ مراعات مي کند. کمتر ممکن است که بيش از دو بچه داشته باشد و محال است که بچه هاي خود را لوس و ننر بار‬
‫بي اورد . در ع ين ح ال ک وچکترين قصوري نميکند. در حقيقت بايد گفت که رفتار او با کودکان خود بسته به‬ چگونگي رابطه عاطفي است که با شما دارد.اگر او از عشق شما نسبت به خودش مطمئن باشد، و اگر شما از‬ زحمات او قدرشناسي بکنيد، آنوقت با تمام وجود به کودکان خود ميرسد و کاري ميکند که از هيچ نظر‬ کمبودي نداشته باشيد. از نظر بچه ها او مادري شاد و مهربان است. او منزل خود را با انواع گل ها تزيين ميکندو هميشه با پختن انواع کيک یا شيريني سورپريزي براي اعضاي خانواده دارد، به اين ترتيب شما و بچه ها‬ پيوسته مايل خواهيد بود که هر چه زودتر خودتان را به منزل برسانيد. او به افکار و ايده هاي شما احترام مي‬گذارد و اگر آن ها را عملي تشخيص داد، با تمام قدرت تشويقتان ميکند تا آنها را به مورد اجرا بگذاريد. اگر‬ خداي نکرده بيمار شديد، مثل يک پرستار دلسوز از شما پرستاري ميکند و در ميهماني ها هم هرگز به فکرش‬ خطور نميکند که با گرم گرفتن با يکي از دوستان شما قدري سر به سرتان بگذارد. از نظر طرز لباس پوشيدن‬ بسيار مرتب است و از نظر هم صحبتي بهتر از او خدا خلق نکرده زيرا عملا ميتواند راجع به هر موضوعي‬
‫عقايد منطقي و صحيحي ابراز کند.پول شما را هرگز بيهوده خرج نميکند و اسرار زندگي شما را به شدت حفظ‬ مينمايد و اگر در کار خود با اشکالي مواجه شديد، ميتوانيد روي کمک ها و راهنمايي هاي او حساب کنيد .‬

Zodiac

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.