web stats
Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چراغست مر تيره شب را بسيچ‬ , ‫به بد تا توانی تو هرگز مپيچ‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چراغست مر تيره شب را بسيچ‬ , ‫به بد تا توانی تو هرگز مپيچ‬

 ‫در آفرينش ماه

 
‫چراغست مر تيره شب را بسيچ‬

‫به بد تا توانی تو هرگز مپيچ‬

‫چو سی روز گردش بپيمايدا‬

‫شود تيره گيتی بدو روشنا‬

‫پديد آيد آنگاه باريک و زرد‬

‫چو پشت کسی کو غم عشق خورد‬

‫چو بيننده ديدارش از دور ديد‬

‫هم اندر زمان او شود ناپديد‬

‫دگر شب نمايش کند بيشتر‬

‫ترا روشنايی دهد بيشتر‬

‫به دو هفته گردد تمام و درست‬

‫بدان باز گردد که بود از نخست‬

‫بود هر شبانگاه باريکتر‬

‫به خورشيد تابنده نزديکتر‬

‫بدينسان نهادش خداوند داد‬

‫بود تا بود هم بدين يک نهاد‬

 حکیم ابوالقاسم فردوسی

poem-book-128

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*