web stats
Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫از ياقوت سرخست چرخ کبود‬ , ‫نه از آب و گرد و نه از باد و دود‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫از ياقوت سرخست چرخ کبود‬ , ‫نه از آب و گرد و نه از باد و دود‬

گفتار اندر آفرينش آفتاب‬

 ‫از ياقوت سرخست چرخ کبود‬

‫نه از آب و گرد و نه از باد و دود‬

‫به چندين فروغ و به چندين چراغ‬

‫بياراسته چون به نوروز باغ‬

‫روان اندرو گوهر دلفروز‬

‫کزو روشنايی گرفتست روز‬

‫ز خاور برآيد سوی باختر‬

‫نباشد ازين يک روش راستتر‬

‫ايا آنکه تو آفتابی همی‬

‫چه بودت که بر من نتابی همی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

poem-book-128

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*